...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤

بهرحال انتخابات نهم با همه فرازها و نشيب های تلخ و شيرين اش تمام شد،  مهمترين حادثه انتخابات به نظر من، تدابير فوق العاده پيچيده و دقيق و حساب شده رهبری نظام در روند انتخابات بود  ( به خصوص در تاييد صلاحيت معين با آن کيفيت خاص )  که از فرط غيرمنتظره بودن و عجيب بودن و خطرناک بودن و البته درست از آب درآمدن، يه جورايی بوی ماوراء الطبيعه هم می داد و انتخابات را  از فاز تحريم و سردی نجات و به اين شکل آبرومند ختم کرد، در ديدگاه غربی ها  و خيلی صاحبنظران، تابه حال هاشمی رفسنجانی ، به عنوان سياستمدار زيرک و پيچيده  و شماره يک ايران ، معرفی شده بود ولی مطمئنا با اين حرکت زيرکانه رهبري، گمان می کنم اين پندار تغيير کند.

 

 (اين عکس هم هيچ ربطی به اين مطلب ندارد و صرفا تزيينی است! اسم اين عکس اين است: تسليم سبز و مسالمت آميز يک عدد ورود ممنوع!)

آنچه که مسلم است اين است که بازی عوض شده است و البته جذاب، اگر اين بازی و سياست زيرکانه و زيبا از سوی نظام دنبال شود و آزادی و تکثر و تنوعی که در زمان انتخابات، اجرا و تمرين شد، ادامه يابد ، اوضاع بسيار جالب خواهد شد.

به نظر من در انتخابات بخش مهمی از تصميم گيران کلان نظام که شايد تا قبل از آن نگرش سنتی تر و محافظه کارانه تری داشتند، باور کردند که با چهار مقاله و روزنامه و روشنفکر و يک مشت شعار راديکال و سوسول ها ،   نه تنها جمهوری اسلامی تضعيف نخواهد شد، بلکه جمهوری اسلامی از داخل کاملا مصون خواهد شد و می تواند با  استفاده از آزادی نهادينه شده ، حربه حقوق بشر غربی ها -که اخيرا کوک جديدی پيدا کرده است- مقابله و آن را خنثی کند ولی از طرف ديگر ، طيفی از اصولگرايان و راست ها که آنها هم از حاميان احمدی نژاد هستند،  به فکر انتقام از اصلاح طلبان و برخی اقشار حامی آنها و اجرای افراط گری های اجتماعی و سياسی و اجرای سطحی ترين و ظاهری ترين مظاهر عدالت  هستند، اين فرصت بی نظير به هدر خواهد رفت. قطعا چالش آينده بين اين دو طيف خواهد بود، طيف تکامل يافته و پيچيده و زيرک محافظه کاران که درس های خوبی از تجارب هشت ساله خاتمی و شکست ها و پيروزی های خودشان و دوم خردادی ها گرفتند( دوم خرداد بيش از آنکه به نفع دوم خردادی باشد، به نفع همين طيف شد) از يک سو و اصولگرايان سنتی يا افراطی که داعيه بازگشت به دهه شصت را دارند.

 رئيس جمهور منتخب البته طبعا باب ميل خيلی ها نيست ولی به مصداق  :(( ‌کوچولُ موچول،  بی پرستيژ ، آره همين ام که هستم، عوض اش ، توی دلم هم وطنان نشستم!))  چاره ای نيست! همچنان معتقدم که ايشان در حد و اندازه های رياست جمهوری نبوده و نيستند...ولی طبعا  برايشان آرزوی موفقيت بايد کرد.

احمدی نژاد خواهی نخواهی ، چه اتفاقی و چه عمدا،  برآمده و برآيند مشترک اين دو طيف شده است  و همين وضعيت او را بسيار مشکل و پيچيده کرده است، احمدی نژاد هم بايد  انصار حزب الله و آقای مصباح يزدی با شعار عدالت و دولت اسلامی و برخورد با مفاسد و ...راضی کند  و هم از طرف طيف پيشروی محافظه کار برای اصلاحات و ادامه روند گشايش های ضروری در ساختار نظام تحت فشار خواهد بود.

آموزش تایپ ده انگشتی توسط بانو

 به بيان ديگر دو پای احمدی نژاد هرکدام ، دو سوی شکافی -که در سطور بالا توضيح دادم -، قرار گرفته  است! طرفداران احمدی تژاد بايد دعا کنند که اين شکاف بيشتر باز نشود که اوضاع دکتر موافق علم و سواد! ناجور می شود!

 اين را هم از نظر نبايد دور داشت که آرای هفده ميليونی احمدی نژاد بر خلاف آرای بيست ميليونی خاتمی ، برای نظام مصونيت خارجی  و وجهه بين المللی چندانی ايجاد نکرده است و اين ايجاد مصونيت از داخل را بسيار ضروری تر می کند. از طرف ديگر بخش مهمی هم از روحانيون به خصوص ائمه جمعه و روحانيت رسمی و سياسی که هوادار هاشمی بوده اند،  به احمدی نژاد با ديده ترديد و حتی تحقير می نگرند (امام جمعه رشتُ آقای صادقی در اولين خطبه های نماز جمعه بعد از انتخابات گفته بود: البته مردم و روحانيت پيوند عميقی دارند، در اين انتخابات هم اگر تقلب نمی شد، آقای هاشمی رای می آورد!!  اول که اين را شنيدم ، فکر کردم از همان سنخ جوک های رشتی است! ولی بعدا دانستم که کاملا واقعی است! ) و اين خود چالشی برای احمدی نژاد و آن دو طيف محافظه کار خواهد بود، البته کارشکنی و فرآيند کرم ريزی و سرمايه گذاری دوم خردادی ها بر شکاف های موجود اصولگرايان را هم نبايد فراموش کرد. 

اينم به عنوان حسن ختام: يه روز دو تا پشه ازدواج می کنن( البته از شهرداری تهران هم وام گرفته بودن!) بعد تصميم می گيرن که برای ماه عسل بروند، توالت عمومی پارک شهر!

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: