...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٤

پس به اين نکته اي که درج مي شود توجه کنيد و تاپايان آن را قطع کنيد. : وقتي نهضت منحله غيرقانوني نهضت باصطلاح آزادي ،يک بار در طول حيات شريف امام راحل و سه بار پس از رحلت ايشان ، دستخط مبارک ايشان در پاسخ به آقاي محتشمي وزير کشور وقت را که در مرود منع کامل و همه جانبه فعاليتهاي نهضت باصطلاح آزادي را جعلي اعلام کرده و سه بار تاکنون در محاکم ذيصلاح ، صحت دستخط حضرت امام يک بار در زمان حيات ايشان ويک بار تاکنون در زمان رحلت ايشان مرود تاييد قرار گرفته و با وجود آنکه ...

kelashinkof_1975: لااقل عادل هستيد

kelashinkof_1975: چه ربطي به نهضت آزادي دارد؟ بحث؟ چرا وقتي کم مي آوريد بحث را منحرف مي کنيد؟

aboozar: حضرت امام در وصيتنامه سياسي والهي خويش خصوص صفحه 29 و پاياني وصيتانمه ، حضرت حجت الاسلام والملسمين مرحوم حاج سيد احمد خميني را از هر نوع اتهام در همين زاويه مبرا دانشته و اتهام زنندگان به ايشان را شماتت مي کنند ،

aboozar: وقتي که اين نامه به بيش از چند مرجعه قانون در زمان حيات حضرت امام ارسال مي شود و تمامي مراجع قانوني فوق الذکر ، نامه فوق الذکر را در دفاتر رسمب خود ثبت مي نمايند اما کماکان نهضت آزادي سيد احمد را عامل نگارش آن نامه دانشته وتهمات هاي بزرگي همچون تلاش سيد احمد براي حلايت گرفتن از هضت آزادي را مطرح مي کند ،همچنين ...

kelashinkof_1975: آقاي محترم

kelashinkof_1975: اصلا بحث ما در مورد تبليغات بود

kelashinkof_1975: اينها چه ربطي به بحث ما دارد؟؟؟؟؟

aboozar: وقتي اسناد دال بر حاسوسي جرسان نهضت آزادي ، ملي و مذهبي ، در طول دوره دولت موقت ، از درون لانه جاسوسي خارج و اصل اسناد تاکنون در اختيار وزارت اطلاعات قار گرفغته و دال بر جاسوسي اين افراد براي منافع بيگانه و مشخصا ايالات متحده آمريکا است و براي نمونه به تابعيت دوگانه ايرانيو نيويورکي آقاي ابراهيم يزدي وزير امور خارجه دولت موقت و جاوسي امير انتظام ، سخنگوي اين دولت ، براي بيگانه اشاهر مي کند و جريان نهضت باصطلاح آزادي ، اين اسناد را همگي جعلي ودست ساز معرفي مي کند و همچنين ...

kelashinkof_1975: عجب !!!

kelashinkof_1975: آقا ميثم

kelashinkof_1975: اينها چه ربطي به حرف ما داشت؟؟؟؟

aboozar: وقتي که تنها ملاک اثبا وجود دموکراسي در ايزان ، ذيل يکي از بندهاي قانون مهار اقتصادي دوجانهب ايران تدوين شده توسط سناتور فرانسيو داماتو ، مجوز يافتن نهضت آزادي براي فعاليت سياسي ازادانه ادر ايران است و اين نيز جزو اسناد عمومي موجود در اينترنت نيز مي باشد و البته در سايتهاي رسمي دولت ايالات مهحده ثبت وموجود مي باشد ،

aboozar: چگونه اين گروه سياسي ، همچنين جريان ملي مذهبيو همراهان ، همفکران ، سمپتها  و کساني که خط فکري و سياسي و تبليغاتي و عملي آنها در حوزه تبليغات واطلاع رساني و خبر را ادامه داده و تبليغ مي کنند ، مي توانند به سخنان رهير معظم انقلاب اسلامي استناد کنند در حاليکه چنين سابقه درشاني در انکار اسناد مسلم و قانوني دارند ؟

aboozar: نکته به پايان رسبد.

aboozar: از ظنر عناصري مانند شما احتمال تحريف سخنان رهبري نيز وجود دارد.

kelashinkof_1975: عزيزجان

kelashinkof_1975: گوش مفت گير آوردي؟

kelashinkof_1975: سخنراني ات رو بذار براي دوستان

aboozar: از نظر عناصري مانند شما اطرافيان مي توانند اطلاعات آلوده حتي به رهبري داده و او را کاناليزه کنند.

kelashinkof_1975: شما از نظر من عادل نيستيد

kelashinkof_1975: تمام شد

kelashinkof_1975: وقتي تهمت و افترا و انگ خوراک بحث از طرف شماست

kelashinkof_1975: جاي بحثي نمي ماند

kelashinkof_1975: aboozar: از نظر عناصري مانند شما اطرافيان مي توانند اطلاعات آلوده حتي به رهبري داده و او را کاناليزه کنند

kelashinkof_1975: ؟؟؟؟

aboozar: اينکه شما در يک مناظره کاملا داراي چهارچوب مشخص و حدود معلوم و بنا به اظهار خودتان ، حقوقي نمي توانيد يک کلمه از اقداماتي را که تاکنون خود شما و جريان شما در تخريب کانديداهاي مختلف انتخاباترياست مهوري اعم از آقايان هاشمي ، و احمدي نزاد و .... انجام داده ايد حتي ذکر کنيد در حاليکه بشکل کاملا جاري ، مواردم ختلفي از ارسال آفلاينهالي توهين آميز ، سياسي و ضد تبليغي شما عليه دولت و جريان مذاکرات هسته اي وجود دارد و رهبري بارها به وجود جريانات تخريبگر دولت جناب آقاي دکتر احمدي نژاد اشاره کرده و ضرورت و بايدي بودن حمايت از دولت را

aboozar: برشمرده و بر روند مذاکرات هستي اي صحه کامل گذارده اند ،

aboozar: اين سوء استفاده از نام مقام معظم رهبري درموضوعات مورد نازر و ذف نظرات ايشان در موضوعات و موارد به شرر چه معنايي دارد ؟آنهنگام که رهبري در مورد دولت و سياسته خاريج وخصوص سياست هسته اي وديپلماسي فعال کشور موضع کاملا حمايتگر گرفته وان را تاييد مي کنند ، اني سخنان حذف ودر مواجه با يک مناظره کاملا شفاف و در چهارچوب ، از سخنان رهبري خرج مي گردد ؟

kelashinkof_1975: جز تاسف و سکوت هيچ چيز براي گفتن ندارم

kelashinkof_1975: فقط اين پيشنهاد مي کنم که از خدا بترسيد

aboozar: مسلم است که شما چيزي براس گفتن نداريد. اگر داشتيد ، لحظه اي تامل نمي کردي.د حتب اگر مي توانستيد انگي مي زديد يا تخريبي مي کرديد يا ضد تبليغي براه مي انداحخيتي.د

kelashinkof_1975: خدا به اسم و عنوان و ريش و پشم و حکم سپاه و ...نگاه نمي کند

aboozar: شکي در اين موضوع نيست که شما چيزي براي گفتن نداريبد.

aboozar: خدا به ريش و پشم و اسم خبرنگار و وبلاگ نويس و ... نگاه نمي کند. خدا به دل آدمها نگاه مي کند. ان الله يعطي بالقلوب.

aboozar: شما هيچ چيزي براي گفتن نداريد. شما حتي جرات قبول مسئوليت افقدامات خود را هم نداريد و همه اش از مصونيت وعدم استفاده در دادگاه مي ترسيد !

aboozar: شما چيزي براي گفتن نداريد. اين يک مسلم ثابت شده است.

aboozar: شما ، حتي نمي توانيد ، در دادگاه وجدان شخصي ، و در دادگاه عدل الهي ، خود را روسفيد کنيد که اگر اين بود, اينقدر از دادگاه انسانها نمي ترسيديد که ان الله يدافع عن الدين آمنوا. شما حتي نمي توانيد يک نفر غير از خود را با استدلال وبه دور از احساسات و تبليغات آلوده ، با خود همراه کنيد. شما حتي نمي توانيد در خبرگزاري مهر ،يک همکار موثر وموافق براي خود پيدا کنيد.

aboozar: کسي که افکار و اعمال شما و رويکرد شما در تخريب سياست خارجي جمهوري اسلامي راتايد کزرد

aboozar: ه و

aboozar: خود هم به آن دامن بزند وادامه بدهد.

aboozar: اسم اين وضعيت شما ، باختن يک مناظره شفاف است. حالا در پايان اين مناظره ، اگر حرفي براي ذکر داريد بگوييد و باطلاع مي رسانم ، متن اين مناظره ، بطور کامل بنا است که در وبلاگ اينجانب درج شود. شما اگر نظري در اين مورد داريد بفرمائيد والا متشکرم و خداحافظي مي کنم . قبلا گفتم که از شما بخاطر پيشرفت روند مناظره تشکر مي کنم .

kelashinkof_1975: کامل درج شود

kelashinkof_1975: اگر ايمان به خدا و روز جزا داريد

aboozar: نکته اي فراموش شد وآن اينکه ...( يک لحاظه ... )

aboozar: در پايان اين نکته را ذکر مي کنم ، همانظور که شما مکرر ، من را به ترسيدن از خدا ، رعايت عدالت اسلماي ، تقوا و دوري از دروغ رهمون شديد ، بارها حضرت امام خطر وجود متحجزران دين نما را که از فرط ديدنداري ، نظام اسلامي را به چالش و نقد مي کشند ، از دست نماز شب خوانهايي که به فرق علي شمشير مي کوبند ، از کساني که با دخالتهاي بيجاي خود در تفسير قرآن و نهج البلاغه به تحريف دين مي رسند ، از کساني که متظاهر به اسلامند و خطرشان از منافقين محارب مسلح تروريست بمب گذار آدم کشي که روي کمر جوانهاي مردم در کميته انقلاب اسلامي اتو مي کشيدند ، بيشتر

aboozar: است ، ناليده بودند ، من از شما مي خواهم که روند خود را اصلا کنيد. نکته ديگري را نيز در پايان اضافه کنم و آن در مورد

aboozar: سپاه است. و آن ايکه شما نظر امام و رهير معظم انقلاب اسلامي در مرود سپاه و بسيج را مي دانيد اما کماکان چيزي در تخريب اين دو نهاد مقدس کم نمي نمي گذاريد. و در نهاست ، شما را به مطالعه نامه حجا سيد احمد خميني در مرود ملي مذهبي ها خطاب به آيت الله مرحوم پسنديده دوعت مي کنم تا ببنيد که کار جريان ملي ونهضتي ، فحش دادن به امام و مسخره کردن و متلک اندئاختن به او بوده اس.ت

aboozar: اين مناطره در انيجا به پايان مي رسد.

kelashinkof_1975: شما چون شرعا از عدالت ساقط هستيد

kelashinkof_1975: پاسخي نمي دهم

kelashinkof_1975: اين را هم به متن اضافه کنيد

aboozar: در پايان ، از اينکه ا همراهي خدو ، اجازه داديد تا موضوعي تا به اين حد روشن شود و اين با ، مانند وبلاگ خود يا آفلاينهاي خود يک طرفه حرفي را ننوشتيد و حقي را ظايع نکرديد از شما متشکرم .

aboozar: بفرمائيد.

aboozar: شما اگر حتي يک متلک مي توانستيد بياندازيد ، مي انداختيد . کسي در اين شکي ندارد. جواب نمي دهم محمل جالبي است.

aboozar: اتفاقا جريان ملي مذهبي و نهضتي هم رخبري را به عادل نبودن ، مدير نبودن ، زمان شنلس نبودن و ظالم بودن متهم مي کنند. اينها همان اتهاماتي است که به امام هم مي زندد.

kelashinkof_1975: شما رهبري هستيد؟

kelashinkof_1975: مگه؟

aboozar: کدام متن را به متن اضافه کنم ؟

aboozar: يک لحظه .....

kelashinkof_1975: حداقل قياس مع الفارق را درست ياد بگيريد و حرفه اي

kelashinkof_1975: همون رو که گفتم "چون از نظر من شرعا از عدالت ساقط هستيد

kelashinkof_1975: من هم مي خوام متن را در وبلاگم بذارم

kelashinkof_1975: کار جالبي است

kelashinkof_1975: مشکلي که ندارد از نظر شما ؟

aboozar: انشاء الله در پايان کامل مناظره ، فايل مناظره را غلط گيري مي کنيم وارسال مي کنيم تا کاربر بتواند متن بدون غلط را بخواند. اني متن مورد اتفاق نظر ه دو قرار گرفته و در وبلاگ مندرج خواهد شد. هر دو وبلاگ . چيزي نبايد حذف شود. فقط غلطهاي املايي حذف شوند. حتي توالي ها لامز نيست مرتب شوند.

kelashinkof_1975: غلط املايي؟

aboozar: بله.

aboozar: و تايپي

kelashinkof_1975: من يادم نمي ياد غلط املايي باشد در متن

aboozar: غلط تايپي فراوان هست.

kelashinkof_1975: من ترجيح مي دهم که  براي حفظ اصالت متن آنها هم باشد

kelashinkof_1975: بدون دخل و تصرف

kelashinkof_1975: يه سئوالي هم دارم

kelashinkof_1975: شما چرا با اسم مستعار کار مي کنيد؟

kelashinkof_1975: مگر از چيزي مي ترسيد؟

aboozar: کار براي کاربر ، ساده خواهد شد. عدم حذف اغلاط املايي منجر به سخت شدن درک مي شود. وقتي که ما وقتي غلط تايپي مي کنيم ، در واقع منظوري را که م خواستيم برسانيم ، نتوانسته ايم برسانيم ، مشکل اصلاح غلط هاي املايي جيست ؟ اصلاح غلطهاي املايي نشان ترس از چيزي است ؟

kelashinkof_1975: ترس؟

kelashinkof_1975: خداروشکر ما جز از خدا از چيزي نمي ترسيم

aboozar: پس چرا من را به ترسيدن متهم مي کنيد بخاطر حذف اغلاط املايي و تايپي ؟

aboozar: اگر از خدا شماها مي ترسيديد ، خلاف مشي رهبري نمي رفتيد و از رهبري در همان حا مصرف نمي کريد.

kelashinkof_1975:

aboozar: حالا ببينم : غير عادل معرفي کردن يک مسلمان ، اگر بر پايه سند ومدرک نباشد ، مگر موجب اين نمي شود که آدم لازم باشد از نو شهادتين بگويد ؟

aboozar: شما مجتهد هستيد که کسي را غير عادل معرفي مي کنيد ؟

aboozar: اين از اين .و

kelashinkof_1975: وقتي يک مسلمان مي گويد شايد تو بگويي فلان ، پس تو بد و ضد انقلاب و ...فلان هستي

kelashinkof_1975: اين مسلمان از عدالت ساقط مي شود

kelashinkof_1975: فهم اين نيازي به اجتهاد ندارد

kelashinkof_1975: ولي من لازم مي دانم

kelashinkof_1975: براي عدم سوءاستفاده لائيک ها از اين گفتگوي انتقادي

aboozar: در مورد اينکه شما قياس مع الفارق را مطرح مي کنيد ، کاش مي نوشتيد اصلا قياس معل الفارق چيست و شما کجاي کار من قياس مع الفارق ديديد واين قاس مع الفارق که مچ گيري !! کرديد چه ربطي به بحث ما داشت و اصولا شما کجاي اين بحث يک بار جوابي به موج سوئالات مندذرج از سوي من داديد ؟

kelashinkof_1975: عرض کنم که با وجود همه اختلاف ها با برادر ابوذر(ميثم ) و همه دوستان هم انديش ايشان، اجازه نمي دهيم اين اختلافات به نفع لاييک ها تمام شود

kelashinkof_1975: ما همچنان برادر و دوستيم ، هرچند که اختلافات زيادي داريم

kelashinkof_1975: هروقت که لازم باشد در جهت دفاع از اسلام ، متحد مي شويم

kelashinkof_1975: والسلام عليکم و رحمه الله

aboozar: اولا ، همين نتيجه گيري ::::وقتي يک مسلمان مي گويد شايد تو بگويي فلان ، پس تو بد و ضد انقلاب و ...فلان هستي ::: خهود غير شرعي بودن  وثابت کرد وقتي غير متخصص علوم ديني خود را محق به دخالت در امور ديني مي بينيد کار به کجا مي کشد . من هم به آنچه که مد نظر آقاي کلاشينکف است اضافه کنم که من براي دوستي و دشمني ، تبري وتبري از فروع دين شيعه را ملاک قرار مي دهيم و چون اين اختلافات ، براي اصلاح امور و بهتر شدن عملکرد ها است ، اينقدر با هم صريحيم و رک حرف مي زنيم . اما با جريانات بي دين ، لائيک ، مطرود امام خميني و رهبر معظم انقلاب اسلام و منافين ،

aboozar: اين مناظره در اينجا خاتمه مي يابد.

aboozar: ضمنا من ميثم نيستم .ابوذرم . والسلام عليکم و رحمه الله.

kelashinkof_1975: ميثم هستيد ، ميثم منتظري

aboozar: هههه .

kelashinkof_1975: والسلام عليکم و رحمه الله

aboozar:

aboozar: والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته 

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: