...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - شنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٥

نمی دانم شما وقتی واژه «ايران» به گوشتان می خورد، اولين حسی که بهتان دست می دهد، چه جور حسی است؟! چندی است، به خصوص از زمان اوج گيری موضوع هسته ای ، شنيدن نام ايران برايم يک حالت بسيار خاص پيدا کرده است...وقتی من اين روزها کلمه ايران را می شنوم يا در مورد آن فکر می کنم، چون ايران از يک طرف اسم وطن و از سوی ديگر يک اسم زنانه و البته قديمی است، ناخودآگاه با تلفيق اين دو مفهوم (يعنی زن و وطن)يک زن ۴۰-۵۰ ساله مظلوم و رنج کشيده و شکسته در نظرم مجسم می شود...!

مام میهن آیا ؟!

زنی که خاطرات خوب اش، قديمی است، بسيار کلفتی وبدبختی و بيچارگی کشيده، ايران چندبار شوهر کرده، اما هنوز طعم خوشبختی کامل را نچشيده ، جالب اينجاست که موقع هر بار ازدواج (تغييرات سياسی -حکومتی) شوهر جديد کلی وعده خوب به ايران می دهد و برای مخ زنی بهتر،‌شوهر قبلی(دولت قبل!) را نفی می کند، ايران خانوم چندين و چند يتيم (استانها و قوميت ها )دارد! خيلی از جگرگوشه های ايران خانم را از او جدا کردند(افغانستان،‌بحرين، قفقاز و ...) منبع درآمد اصلی ايران يک ارثيه قديمی خدادادی است (نفت!)....ايران خانوم توی يک محله عجيب و خطرناک زندگی می کنه (خاورميانه)....اما چندی است که يک خبرهايی شده ! ....اوضاع داره عوض می شه...!

نظام سلطه آیا ؟!

ايران خانوم فهميد که  يک کرم جديد و عجيب به بازار آمده ...که می تواند جوانی و شادابی و غرور ايران خانوم را به او بازگرداند، اين کرم می تواند چين و چروک های غم و رنج و عقب ماندگی را برطرف کند،  ايران خانوم وصف اين کرم معجزه گر را از همسايه ها(پاکستان) شنيده و هرجوری بوده با هر بدبختی آن را خريد(از بازار سياه) ، جالب اينجاست که ايران خانوم تونسته اين کرم معجزه گر و عجيب و گرون رو خودش توی خونه اش درست کنه و بسازه،  اين کرم معجزه گر چيزی نيست، جز حق مسلم ما ،يعنی انرژی هسته ای ....!

چيزی که واقعا می تواند غرور آفرين و بازدارنده و ارتقاء بخش باشد، اين کرم جالب نه تنها چين و چروک های ايران خانوم را برطرف کند، بلکه می تواند در صورت استفاده بهينه -۳۰سال هم ايران را جوان کند(چيزی در مايه های آنجيلو جولی مثلا!) ، انرژی هسته ای ، صرف نظر از همه فوائد خود، می تواند يک ثبات (گمشده ايران در اين سالها) را به ايران ببخشد، ثبات از اين جهت که معادلات سياسی داخلی و خارجی را بطور کل دگرگون می کند.

ایران جوان دات کام+ مقداری ارفاق!

 ايران هسته ای ...قطعا يک گام به پيش است،هرجورکه حساب کنيد...برای کسانی که با تاريخ معاصر ايران آشنا باشند، خاطره اشغال ايران توسط متفقين در شهريور ۱۳۲۰ ، يکی از تلخ ترين و ذلت بار ترين مقاطع تاريخ ايران است،‌بهره مندی از انرژی هسته ای لااقل اين خوبی را دارد که اجازه نمی دهد آن خاطره تلخ به اين راحتی ها  تکرار شود...و اگر انرژی هسته ای  همين يک خوبی را هم داشته باشد، بايد و بايد و بايد به آن دست پيدا کرد.

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: