...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - شنبه ٩ فروردین ۱۳۸٢
يک ظهر بهاری...ارتفاعات درکه، شمال غرب تهران!
زنان پای به پای مردان! آزادی و برابری و مرام اشتراکی! کرامت زن و ديگر هيچ!چند لحظه بعد شاهد بوديم که اين دخترک بطرز شاعرانه و عاشقانه و مشارکتی واری! گيسوانش را به اين دو پسر سپرده بود و آنها با موهايش بازی می کردند! انشاءالله گربه است!

يک نسل سومی شنگول با هاپوی مربوطه !

کوه رفتن، امروز برای جوانان شهرنشين ما اساسا کمتر حکم ورزش را دارد، کوه پيمايي به مجالی برای تظاهر و خودنمايي (به خصوص برای جنس مخالف) ، بروز خلاقيت های فروخورده تبديل شده است ،مثل اين آقا که توی لبش را خال کوبی کرده و وقتی متوجه دوربين ما شد، با نهايت خوشحالی اين شيرين کاری شان را نمايش دادند!

و يا مثل اين گيتاريست پر احساس جوان و گمنام! که با ترس و لرز از بسيجی ها با دوستانش گوشه دنجی را پيدا می کردند و می نواختند! يکی از همين ها خيال کرد ما خبرنگاريم و وابسته به خوان دولت! قبل از اينکه کلمات رد و بدل شده مان به پنج کلمه برسد! بی مقدمه گفت: من يک داستان خيلی قشنگ نوشته ام، می توانيد برايم چاپش کنيد؟

و باز هم يک صحنه تکراری و شعاری! عزيزانی که مرض قلبی دارند نگاه نکنند!>

هنوز هيچي نشده، آفات تکنولوژيکي و پس لرزه های شيطانی! شليک با کلاشينکف ديجيتال به سراغم آمد ! لامصب ! چشممان شده ويزور! به همه چيز از نگاه سوژه و مناسب بودن يا نبودن براي عکاسي نگاه مي کنم! گرفتار مرض همه چيز سوژه بيني!
حديث معروفی است که می گويد چند شغل است قساوت قلب برای صاحب اين مشاغل می آورد، مثلا مرده شوری، کفن فروشی و ...! فکر کنم سردبيری و عکاسی را هم بايد به اين مشاغل اضافه کرد، چون خيلی قساوت قلب می خواهد که آدم خلق الله را به چشم سوژه و نه بنده خدا نگاه کند! واقعا شناخت ماهيت و خرق اين حجاب های مدرن، کسی را مثل<آقا سيد مرتضی می خواست...روحش شاد!
در ضمن به زودی به نقد قرائت فيزيولوژيکسانه + شاعرانه ! برادر بزرگوارمان از علل اعتياد و بزهکاری خواهيم پرداخت...!

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: