...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥

خودکشی ! بدون هماهنگی با بوقی

«آفيش» دعوت نامه ای است که ارگانها و نهادها برای دعوت از خبرنگاران به خبرگزاری ها و ..فکس می کنند و می فرستند، امروز صبح هنوز از خوردن چای صبحگاهی فارغ نشده بوديم که يک آفيش جالب آمد: دعوت به خودکشی يک همکار روزنامه نگار(سردبير يک نشريه)‌ساعت ۴ امروز، هفتم تير...اونم توی يه برج در خيابان گاندی!

خودکشی با کمال قدرت! اسامی را سیاه کرده ام!

...با بلعيدن چند قرص سيانور به زندگی خودم خاتمه می دهم، اين اقدام شجاعانه(!) از موضع قدرت صورت می گيرد،‌ از مراسم فيلمبرداری هم خواهد شد،حضور يا عدم حضور هريک از شما عزيزان مانع اين اقدام نخواهد شد!(فکر کرده که مجلس ختم است!) از همه جالب تر برای رفع هرگونه سوءتفاهم در پايان اين دعوت نامه تاکيد کرده است که به هيچ وجه قصد تضعيف نظام را ندارد و به همين منظور فقط خبرنگاران داخلی را برای حضور در ضيافت مرگ! دعوت کرده است !

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: