...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥

-حتما اين آيه معروف قرآن به گوشتان خورده است که :  يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقيکم -حجرات  49/1۳

-معنی آيه هم خيلی ساده است: مردم ، شما را از مرد وزنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گرداندیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید . در حقیقت ارجمند ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.

               علی شریعتی                   مرتضی مطهری

-حالا نکته جالبش ميدانيد کجاست؟! مرحوم دکتر علی شريعتی از اين آيه،  اثبات مفهوم «مليت» و به قول عربها شعوبيت و به زبان جديد ناسيوناليسم و ملت گرايی را  می فهميد  و مرحوم آيت الله مطهری درست برعکس، از آيه می فهميد که مليت از نظر قرآن هيچ اصالتی ندارد! در اين مورد

-يکی از آفات و آسيب های تفکر دينی به خصوص در سالهای اخير ، به ابتذال کشاندن مفهوم هدايت است، سر اينکه هرروز در نماز می خوانيم و ميگويم:« اهدناالصراط المستقيم» همين دور شدن ازمفهوم ابتذال درهدايت است!

 -مفهوم هدايت اينقدر ساده و راحت الحلقومی نيست که بعضی ها فکر ميکنند با  چهار بخشنامه و سه شعار انقلابی و دو تا آهنگ و سرود همه چی حل ميشود و ملت بهشتی ميشوند!

-حالا  به نظرشما اين آيه اثبات مليت و ناسيوناليسم  است يا نفی آن؟!

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: