...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦

مطلبی در مورد مشاهداتم از سفرهای استانی احمدی نژاد نوشتم که امروز در روزنامه اعتماد  منتشر شد (+)

***

اولين نکته يي که مي توانم بگويم اين است که سخنراني هاي احمدي نژاد در سفرهاي استاني، شباهت قابل تاملي به سخنراني هاي دوران تبليغات انتخابات وي دارد. فکر مي کنم برخلاف اکثر خبرنگاران، اين شانس را داشتم که در چند سفر تبليغاتي (ارديبهشت 84) هم (به عنوان خبرنگار مهر)، همراه دکتر احمدي نژاد بودم و ادعايم از اين جهت است.

- شروع سخنراني احمدي نژاد با پرسيدن «از کي اومدين اينجا؟» از مردم و ديالوگي کوتاه با مردم در مورد ساعت حضورشان در محل ديدار است، نهايتاً احمدي نژاد به مردم مي گويد «خسته ايد؟ کي خسته اس؟» و مردم پاسخ مي دهند «دشمن». بعد از اين احوالپرسي کوتاه، اصل سخنراني احمدي نژاد شروع مي شود.

مهربونی

- سخنراني هاي احمدي نژاد در سفرهاي استاني  (و پيش تر در سفرهاي انتخاباتي) دو بخش دارد؛ يک بخش تکيه بر اين نکته است که انقلاب اسلامي، يک «حرکت معمولي» و سياسي نبود و اينطور نبود که مثلاً عده يي عليه ظلم و ستم سلسله پهلوي قيام کنند و کسان ديگري را به قدرت برسانند، بلکه اين حرکتي در امتداد حرکت انبيا بود.

 در اين بخش معمولاً احمدي نژاد مانع شعار دادن مردم مي شود و اگر مردم شعار بدهند (به خصوص در موضوع هسته يي) رئيس جمهوري با گفتن «به آن هم مي رسيم» مانع از شعار دادن و ابراز احساسات مردم مي شود. اما بخش دوم سخنراني احمدي نژاد به مسائل روز اختصاص دارد که تقريبا جزء ثابت آن، موضوع هسته يي است.

 بدون ترديد و بدون هيچ شبهه و طبق آمار احمدي نژاد در همه سفرهاي استاني و در همه شهرها، اشاره يي به موضوع هسته يي و مفاهيمي چون «زورگويي غرب، بي اعتبار بودن شوراي امنيت، کوتاه نيامدن از مسير فعلي و...» داشته است. در آخر اين بخش هم معمولاً احمدي نژاد با گفتن «بشنويد صداي مردم... (شهر مربوطه)» از مردم براي سخنان هسته يي خود تاييديه مي گيرد.

- «دوبرابر کردن اعتبار عمراني» و «کشيدن گوش مسوولان متخلف» و «وعده ساخت يک ورزشگاه براي دختران و يک ورزشگاه براي پسران» جزء پاياني سخنان احمدي نژاد (در دور اول سفرهاي استاني) است، اين بخش آنقدر در سخنان ايشان در شهرهاي مختلف، عيناً تکرار مي شد که خبرنگاران به صلاحديد خود آن را حذف مي کردند که البته به نظرم کار اشتباهي است و خبرنگاران نبايد چنين کاري را کنند.

سيستم حضور مردم در سفرهاي استاني احمدي نژاد به گونه يي شبيه مدل نماز جمعه ها است، به اين معني که حضار (که معمولاً در يک استاديوم جمع شده اند) با دو داربست تقسيم بندي مي شوند، مقامات دولتي و سياسي استان مربوطه، علما و نمايندگان مجلس و... در قسمت جلويي و نزديک به جايگاه مي نشينند و مردم عادي پشت داربست دوم جاي مي گيرند

- نوع حضور مردم در سفرهاي استاني هم جالب است؛ سيستم حضور مردم در سفرهاي استاني احمدي نژاد به گونه يي شبيه مدل نماز جمعه ها است، به اين معني که حضار (که معمولاً در يک استاديوم جمع شده اند) با دو داربست تقسيم بندي مي شوند، مقامات دولتي و سياسي استان مربوطه، علما و نمايندگان مجلس و... در قسمت جلويي و نزديک به جايگاه مي نشينند و مردم عادي پشت داربست دوم جاي مي گيرند.

-چيزي که جالب است و من خود شاهد آن بوده ام ايجاد نوعي رقابت پنهان و بعضاً شديد مردم عادي براي حضور در بخش جلويي جايگاه است. جلب توجه با در دست گرفتن پلاکارد، فرياد زدن، مورد خطاب مستقيم قرار دادن احمدي نژاد و... کارهايي است که مردم عادي براي آمدن به داربست جلويي انجام مي دهند و دکتر احمدي نژاد هم معمولاً با اشاره دست، اذن ورود اين افراد به پشت جايگاه و قسمت جلو را مي دهد و در آنجا است که آقايان سعيدلو و زريبافان شکايت و گلايه يا نامه فرد مربوطه را گوش مي کنند يا دريافت مي کنند و...

- نکته جالبي که خودم بارها شاهد آن بوده ام اين است که دکتر احمدي نژاد در هنگام ابراز احساسات مردم، زير لب ذکر مي گويد.
 

- سفرهاي استاني براي خبرنگاران هم برکات خاص خود را دارد، ديدن وزرا و مسوولان در جريان سفرهاي استاني براي خبرنگاران يک شانس و فرصت مناسب است، شايد جالب باشد که اين بخش را با خاطره يي از سفر استاني خراسان شمالي(مرداد 85) به پايان ببرم:

در شهر آشخانه و حين سخنراني احمدي نژاد، من آقاي دکتر سعيدلو (معاون اجرايي رئيس جمهور و مسوول سفرهاي استاني) را قبل از اقامه نماز ديدم و از وي سوال کردم که شما در آستانه يک سالگي دولت نهم، چه نمره يي به دولت مي دهيد که سعيدلو با صراحت گفت؛ من به دولت نمره 20 مي دهم که اين اظهار نظر سعيدلو خبري به يادماندني شد و تا چند روز در روزنامه ها و سايت ها مي چرخيد.
بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: