...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٢
نه اشتباه نکنيد! من اسرائيل نرفتم!(نمی دانم چرا يکهو ياد متعلقه محترمه مرحوم حاج سعيد آقا! و اون قصه معروف به خدا من خرگوشم و ...افتادم!) اينجا تهران است! صدای ما را از ام القرای جهان اسلام می شنويد و از اين حرفها!

حومه بازار تهران...محله عودلاجان...درب يک کنيسه(محل عبادت يهوديان)!
همان حس کنجکاوی فالاچيستی باعث شد که با نهايت پررويی زنگ را بزنم ، چشمتان روز بد نبيند، چند لحظه بعد يک پيرزن در مشمئز ترين ورژن ممکن! آمد در را باز کرد که چه می خواهيد؟ گفتيم آمده ايم برای ديدن کنيسه و عکاسی! گفت نمی شود! بايد از انجمن کليميان مجوز بگيريد و بعد بياييد! ما هم به همين عکس در راضی شديم!
راستی چه کرده و چه می کنه اين بالله اعتصمت و بالله اثق و علی الله اتوکل
بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: