...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٢
“توكل” يعني گره زدن همه “ناداني ها، نقـص ها ، زشتــي ها ، كاســتي ها ، دلـهره ها و ترس هايمان” به “بي نهايت” “علم ”و “مهر” و “كمال” و “زيبايي” و “قدرت” و “آرامش” و “جاودانگي”...
توكل يعني ارتقاء....توكل يعني تكامل، توكل يعني اعتراف آگاهانه...توكل يعني اعتماد به محبوب...توكل يعني بندگي!
....و هميشه پاي عقل معاش انديش درفهم زيبايي و لطافت توكل چوبين مانده است...و حتي اگر نيك بنگري و عقل را از چنبره عصيان و غرور برهاني ، عقل هم شهادت مي دهد كه براي انسان چاره اي جز توكل نيست و شهامت توكل يعني پيمودن نيمي از جاده ايمان....يعني برداشتن توشه راه خدا!

گاهي فكر مي كنم نه فقط عادات و رفتارهايي كه ما به صراحت و روشني آنها را تفنن و بازي و سرگرمي مي شماريم(مثل انواع و اقسام بازي هاي مدرن و سنتي كودكانه ي كودكان خردسال و ميانسال و مسن!)، بلكه همه آنچه را كه ما را به خود مغرور كرده است (به خصوص زير نام مقدس علم) بازي و سرگرمي و لهب و لعبي و تفاخر و چراگاهي براي شيطان بيش نيست....از آن علوم انساني بگيريد با آن تئوري هاي متناقض اقتصادي –سياسي و تزهاي جامعه شناسي و روانشناسي و ايسم هاي عجيب غريب و فلسفه هاي رنگارنگ اش تا حتي علوم پايه با انبوه فرمول ها و قوانين و قاعده ها و اعداد و ارقامش!
چقدر اينها براي بشر ، سعادت و آرامش و رضايت به ارمغان آورده است ؟ چه ميزان از استفاده بشر از اين علوم و امكانات در جهت منافع بشريت و صلح و بهبود زندگي انسانها بوده است ؟ اصلا احاطه بشر در حوزه همين علوم چقدر است؟ آيا بشر ميلياردها رابطه متقابل بين شاخه هاي مختلف علوم، تك تك ذرات عالم با يكديگر را درك كرده و مي كند؟ براستي آيا انسان مي تواند مدعي شناخت جهان و يا حتي خودش بشود؟!....حقيقت آن است كه انسان و جهان آنقدر پيچيده است كه نمي توان سخن از تسلط و فهم و احاطه بر آن راند...البته زمين مسخر انسان است، تسخيري كه به اراده خداست، ولي جنس تسخير از جنس احاطه نيست!! و مولای متقيان(ع) چه حکيمانه فرمود که يکی از پايه های کفر «تعمق» است...تعمق به اين معنا که عقل ناقص ات را به جنگ حکمت الهی ببری! بخواهی آب اقيانوس را يک جا سر بکشی! ادعای فهم و علم مطلق کنی!
و بي جهت نيست كه اصلاح جهان و رفع فساد وظلم و تباهي و نابرابري ها فقط از دست خود خدا و خالق عليم برمي آيد كه در هر زمان به وسيله و با واسطه “ولي الله ” – در زمان ما حضرت حجت بن الحسن (عج)- جاري مي شود....و ما تا كي مي خواهيم غفلت دل بستن و اميد اصلاح داشتن از غير خدا را ادامه دهيم؟ باور كنيم كه در اين جهان پرظلم و ظالم و جور و جائر و طغيان و طاغي ، خدا ما را تنها نگذاشته است! باور كنيم كسي در اين كره خاكي هست كه عطر محمد (ص) و علي (ع) و زهرا(س) و حسين(ع) را مي دهد! صل الله عليك يا بقيه الله...


بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: