...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٢

۱-اين «چپ ها» اصولا گونه های جالب و قابل تاملی هستند! به قول «برادر حسنی»، چپی ها دين ندارند و راستی ها عقل!(يکی از حکيمانه ترين سخنانی که تا بحال شنيده ام!)
«چپ ها» با يک خط کش کوچک می خواهند «همه چيز را» ، دقيقا همه چيز را ....بسنجند و از اين «فجيع تر» اگر «چيزی»، «علمی» ، «حقيقتی» ، «شخصی»، «واقعيتی» و ....در زير درجه های کوچک اين خط کش کوچولو و تئوری های ماترياليسم تاريخی جا نشد! سعی می کنند آن را به عنوان دشمن مردم و طبقه کارگر و ارتجاع نفی و نابود کنند يا به سيبری تبعيد کنند!

می توان با مطالعات روانشاسانه فهميد که غالبا افراد احساساتی، عصيان گر، سرخورده از اجتماع ، مغرور، متوهم دارای معلومات زياد، غير مذهبی، دارای اختلالات شخصيتی و هويتی به چپ گرايي روی می آورند.
برخلاف برخی کشورهای عربی همسايه و آمريکای لاتين و ديگر کشورهای جهان سومی که احزاب چپ و کمونيست ها در آنجا به توفيقاتی دست پيدا کردند، ايران همواره يکی از مناطقی بوده است که باوجود همسايگی با اتحاد شوروی سابق و سرمايه گذاری عظيم تشکيلاتی-سياسی که روی احزاب چپ شده است، به دلايل متنوع اين «شورشيان آرمانخواه» هميشه در آن با ناکامی و شکست مواجه شده اند.
«گورستان خاوران» در حاشيه شرقی تهران، با قبرهايي شکسته و فراموش شده و سکوتی سنگين ، نمادی از اين ناکامی تاريخی جريان چپ در ايران است، کلاشينکف ديجيتال اين بار به سراغ اين گورستان رفته است....
مجموعه عکسهای اين گورستان را در هفت سنگ چهاردهم ببينيد!
۲- هی اين قديمی ها می گفتند مردم بی وفا هستند ! ما باورمان نمی شد! ما می رويم از زير سنگ! کنار خيابان! از حــواشــي اعــمـال عــاشــقـــانــه!، توی قبرستان! روی سنگ مرده شور خونه! برای اين مخاطبان عزيز مطلب و سوژه پيدا می کنيم! کتک می خوريم! حرف نامربوط می شنويم! هزينه می دهيم اونوقت می آيند می گويند تو به نظرات مخاطبان احترام نمی گذاری!! بابا انصاف! مگر ذيل همين موضوع زير خشتک آزادی ما از دوستان نخواستيم که نظراتشان را بگويند؟!ما نظر و رای مردم را زينت وبلاگمان می دانيم!!
-تکيه بر تقوا و دانش در طريقت کافری است راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: