...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٢
-برای عزیزی که هروقت می بینمش....یاد خدا می افتم!
-برای عزیزی که هروقت آمپر گناهانم خیلی بالاست....از دیدنش خجل می شوم!
-برای عزیزی که غبطه می خورم به سیم همیشه وصل اش....!

دست خالی ما رو بپذیر! ای مهربان ترین مهربانان ......! همین!

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: