...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٢
امروز که پایم برای اولین بار به کمیته انضباطی باز شد (ماجرا بازشدن پای ما به کمیته انظباطی اینجور بود که سر جلسه امتحان یک جفت گوش و چشم نامحرم ولی ظاهرالصلاح !(یک خانم چادری!) پیغام امدادهای غیبی نظام را شنید و دید و برگه را از ما گرفت! و صورت جلسه و احضار به کمیته انضباطی و...!) و نظام رسما بازجویی و مجبور به دفاع! از خود و ابزار ندامت و متنبه و منقلب شدن و ....! شد....یاد اون دکتر مظلومی افتادم که ۴۶ جلسه بازجویی شد! دلها بسوزه....!

اصلا استفاده از امدادهای غیبی سر جلسه امتحان از مکروهات کفایی! بلکه مباحات کفایی است!...از این غلط ها خواستین بکنید حواستون جمع باشه که کسی حواسش به شما نباشه و از این حرفها!
واقعا بازجویی پس دادن و ارائه پاره ای توضیحات! سخت است!گفتم که بدونید و من رو آینه عبرت خودتون بکنید! راستی یه جوک هم بگم برای تنوع و انبساط مزاج مومنین و مومنات! : یه روز یه ترکه، زنش رو می کشه ! می ره مرحله بعد! همین!

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: