...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸

دادگاه اخیر اطلاح طلبان ماورای همه مفاهیم حقوقی و ذاتی اش، یک "عَرَض" ارتباطی و رسانه ای هم داشت، دادگاه یک صحنه مواجهه بود بین متهم با " رئیس دادگاه،دادستان، احیانا خانواده اش و از همه مهمتر خبرنگاران و عکاسان و به خصوص عکاسان"، متهمی که بعد از حدود 70 روز حبس و بی خبری مطلق از بیرون،به دادگاه می رود با نگاه خبرنگاران و  فلاش دوربین عکاسان مواجه می شود،به خوبی می داند این فریم ها که ثبت می شود،میلیونها غافله دل و سیستم همراه این عکسها است!و این عکسها مهمترین منبع تحلیل در مورد آنها می شود.

چشم ها...نگاهها ...حرفها...؟!

 به نظر می رسد متهمان از آنجا که آدم های سیاسی و بعضا رسانه ای هستند، از این "فرصت مواجهه" یا "استفاده" کرده اند یا حالتی که در آن قرار داشته اند آنقدر واقعی ومستقیم بوده است که کاملا در عکسها ثبت شده است و می توان از آن طریق روحیه فعلی آنها را شناخت و به بیان دیگرمیتوان می گفت که "بعضی از آنها" سعی کرده اند با "زبان بدن" یا چیزی شبیه به آن با مخاطبان غایب حرف بزنند.

این چیزهایی که می خوانید برداشت من از این "مواجهه" است،‌از حالت هایی که این افراد "دارند" یا وانمود می کنند یا سعی می کنند "داشته باشند"....

-بهزاد نبوی: -"گرفتن" حالت "ناراحتی شدید" (پایین انداختن سر+ اخم ناشی از ناراحتی).

-بهزاد نبوی: -"گرفتن" حالت نگرانی-ناراحتی شدید" (پایین انداختن سر+ اخم ناشی از ناراحتی)، این حالت را در اولین دادگاه هم داشت، اما امروز کمتر و ملایم تر شده بود.

:ژست تفکر عمیق+"درهم فروبردگی عمدی صورت" بدون القای حالت تسلیم

-محسن میردامادی:ژست تفکر عمیق+"درهم فروبردگی عمدی صورت" بدون القای حالت تسلیم، این عکس را هم ببینید(+)

لبخند تمسخر؟

-سعید لیلاز+محمدرضا جلایی پور: لبخند (تمسخر)

عبدالله رمضان زاده: "اخم ناشی از خشم" بطور خیلی مخملی و ملایم!

-عبدالله رمضان زاده: بهت ملایم+"اخم ناشی از خشم و کمی تمسخر" بطور خیلی مخملی و ملایم! امین زاده همین حالت را با چاشنی یک لبخند ریز و گم دارد!

hajarian

-سعید حجاریان:بی تفاوت ترین چهره یا بی تفاوتی محض(تنها مورد این چنینی در دادگاه)

محسن صفایی فراهانی: گرفتن و پوشاندن و "فشردن" صورت با دست به حالت "پشیمانی شدید"

-محسن صفایی فراهانی: گرفتن و پوشاندن و "فشردن" صورت با دست به حالت "پشیمانی شدید"، این عکس را هم ببنید(+) و این عکس فوق العاده قابل تامل(+) و این (+)

مصطفی تاج زاده: افراشته کردن سر و نگاه خشم آلود به دادگاه(تنها مورد این چنین در کل دادگاه)

-مصطفی تاج زاده: افراشته کردن سر و نگاه خشم آلود به دادگاه(تنها مورد این چنین در کل دادگاه)

-محمد قوچانی: نگاه متفکرانه اما تسلیم آلود

-محمد قوچانی: نگاه متفکرانه اما تسلیم آلود

-احمد زیدآبادی:آشفتگی،"گرفتن" حالت آسیب دیدگی شدید،"داشتن" حالت شوکه شدگی

-احمد زیدآبادی:آشفتگی،"گرفتن" حالت آسیب دیدگی شدید،"داشتن" حالت شوکه شدگی+ نوعی ناامیدی مطلق...

-شهاب طباطبایی،سعید شریعتی: بهت کامل

-نظر شما چیه؟!

پ.ن: عکسهای ایلنا از دادگاه(+) عکسهای ایسنا(+): ژست ها و حالت های متهمان در همه عکسهایی که گرفته شده، تقریبا ثایت است،‌این هم یکی دیگه(+)

-یادداشت دکتر حامد وفایی :حکایت آن چشم ها،سیاست و دیانت ما(+)

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: