...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩

این عکسها را سه ماه قبل در بزرگراه شهید گمنام گرفتم،‌یک ایکس تری زده بود به این جوان موتوری، آنقدر بال بال زد تا تمام کرد و همه -مردها- تماشا می کردند جز یک زن که آمده بود و تنفس مصنوعی می داد و....امروز که آرشیو عکسهام رو مرور می کردم و در بک راند ذهنم هم اخبار و عکسهای حادثه میدان کاج و کرج بود،‌ دیدم فرصت خوبی برای انتشار این عکسها است:

پدیده این روزهای ما  شده این "بال بال زدن و تماشا کردن"....چیز مهیب و عجیبی است،نگاه کنید به بهت تماشاگران! بیشتر از هر فکر و دغدغه ای دوست دارند صحنه را "تماشا"-به مفهوم واقعی کلمه- کنند، شاید اینقدر ذهنیت تصویری ما از حادثه و خون و مرگ و اکشن منحصر به فضای مجازی و فیلم شده است که ‌اینطور مبهوت و مجذوب یک "صحنه واقعی" و "خون واقعی" می شویم! شاید...!

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: