...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - جمعه ۱٦ آبان ۱۳۸٢

۱-لينک ها(سمت راست!) را يک خورده جمع و جور و منظم و اضافه کرده ام...سر بزنيد حتما!

گيوه اي از جنس لاستيك ماشين!

-يه روز خرگوشه داشت تو جنگل ميدويد ، رسيد به روباهه . ديد روباهه داره
ترياك ميكشه . گفت آقا روباهه چرا اين كار و ميكنی؟ پا شو با
من بيا بدويم . روباهه ميگه باشه . شروع ميكنن به دويدن . ميرسن
به گرگه . گرگه داشت هروئين تزريق ميكرد.خرگوشه گفت آقا گرگه
بلند شو بيا بدويم . گرگه ميگه باشه . بعد ميرسن به شيره . شيره
داشت مرفين مصرف ميكرد . گفت آقا شيره ، اين چه كاريه ميكنی
پاشو بيا بدويم . شيره گفت : خفه شو بابا!
بعد گرفت خرگوشه رو
خورد! روباهه و گرگه شاكی شدن . گفتن چرا خورديش؟  ما داشتيم
به کمک خرگوشه ترك ميكرديم . شيره گفت بريد بابا !  اون هر روز صبح يه قرص ايكس ميخورد ميومد اينجا می دوييد ...!

ٌقرائت شاعرانه در خدمت سوداگري ...حميد ! خجالت بكش!

۳-خدا زيباست و زيبايی ها را دوست دارد! قرائت شاعرانه در خدمت سوداگری! اصولا در جهان سوم ...مدرنيته از طريق منافذ  بومی! سعی در ورود در فرهنگ عاميانه را دارد!  نتيجه اش سخافتی است که در اين تصوير مشاهده می فرماييد! می ترسم پس فردا هم کانديداهای محترم مجلس در تراکت های تبليغاتی خود بنويسند:(العياذ بالله!): خدا ليبرال است و ليبرالها را دوست دارد! خدا مشارکتی است و مشارکتی ها را دوست دارد!

۴-هنوز فتوشاپ ندارم...! ولی توانستم عکس ها را کوچک کنم و در وبلاگ بگذارم! لطفا قانون کپی رايت را تا زمان فتوشاپ دار شدن بنده و حک نام کلاشينکف و زرافه مربوطه! در پايين عکس ها رعايت فرماييد! ساند فورژ هم ندارم! منتظر نظراتتان در مورد تغييرات وبلاگ و اصولا همه چيز هم هستم! با تشکر از بوقی و البرادعی!

 

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: