...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۳

  اگر به جوامع مدرن يا جوامعی که ادا و اطوار جوامع مدرن را درمی آورند(مثل جامعه ما) خوب نگاه کنيد، متوجه می شويد در فرهنگ عامه آنها به خصوص در بين اقشار  متوسط به بالای آن جامــعه،  غير از  عوارض معمولی مدرنيسم مثل پيدايش قارچ گونه جنبش های فمينيستی ،  بــروز رفــتارها و کنش های اقلــيت های اخلاقی مثل هم جنس بازان و ... بروز نوعی ((گشاديسم))  هم  در اين جوامع محرز است!  (هرکس توانست ارتباط اين عکس را با اين گشاديسم بنويسد! خيلی زرنگ و باهوش است!) اين گشاديسم در دنيای مجازی به مراتب شديدتر و گسترده تر ! می باشد! ما عادت کرده ايم که پشت کی بورد بنشنيم، با سوار بر  گرده موشواره در يک مساحت ۱۵ اينچی ! که تمام دنيا تويش جا می شود، شنا کنيم! با يک لينک از اين طرف دنيا برويم آن طرف! و با يک کليک از آن طرف دنيا بياييم اين طرف! بيخود نيست که چاقی و ضعف چشم و بعضی جاهای ديگر! از عوارض معتادين به اينترنت است!ولی اشتباه نکنيد! موضوع سخنم توصيه های پزشکی و  ..نيست!  اين گشاديسم شايد برای خيلی ها چيز چندان ناخوشايندی نباشد! ولی برای کسانی که حيات را عقيده و جهاد می دانند...زيبنده نيست! ولی اشتباه نکنيد! موضوع سخنم توصيه های پزشکی و  ..نيست! ديروز شيخ احمد ياسين رهبر حماس را  به دستور شخص شارون خبيث ترور کردند...

المجاهد الشهيد شيخ احمد ياسين

نمی خواهم از اين مرثيه های تکراری بگويم! من فقط می خواهم به بهانه شهادت شيخ ياسين با بچه مسلمان های نت! يک درددل کوچک و گله دوستانه داشته باشم! بچه ها! سال ۸۲ سال ايجاد و تثبيت گروههای مجازی در بين کاربران ايرانی نت بود، سالی که بود که هرگروه و سليقه ای جايش را ، مخاطبش را، در اينترنت پيدا کرد...چند مثال کوچک بگويم:ديديد سر افسانه نوروزی فمينيستها چه قشقرقی به پا کردند؟  (کار به جايی رسيد که توی سفر هند خبرنگاران  از آقای هاشمی شاهرودی در مورد افسانه نوروزی سئوال کردند!) لجن پراکنی ها و پرده دری های امثال مجيد محمدی و هودر و زيتون و ...را مشاهده فرموديد؟  آيا امسال هم سال سکوت مذهبی ها است؟؟ برادران و خواهران ! چرا ما درحق متحد نيستيم در حالی که آنها در باطل متحد؟! نگاه کنيد که امسال چند نشريه الکترونيکی راه اندازی شد(حداقل ۲۰ تا) سهم مذهبی ها در اين ميان چه بود؟!!...چند نشريه الکترونيکی مذهبی...امسال ايجاد شد؟! نشريه پيشکش! چند گروه مذهبی جديد درست شد؟؟چند قرار درست و حسابی و مفيد بين بچه های مذهبی نت( که ماشاءالله تعدادشان خيلی هم از اين عرق خورها و دختربازها! بيشتر است )برگزار شد؟! باز خدا اموات اين برادر زورو را بيامرزد! چند عمل خيريه جمعی مثل سرزدن به جانبازان و مريض ها و سالمندان و ...توسط مذهبی ها انجام شد؟!

غيرت ما كجا رفته؟! فلسطين ارض المسلمين جمعها

 چرا سايت ها و وبلاگ های اعتقادی و دينی مثل جزيزه های مستقل! عمل می کنند؟! سطح مطالب و کيفيت نوشته های بچه های مذهبی نت، امسال چه تغييری داشت؟! تولی و تبری ما در دهکده جهانی کجاست؟آيا نمی توانيم بعضی ها را بايکوت کنيم؟! چقدر به شبهات و فحاشی ها جواب داده ايم؟چقدر تابحال با مجامع و گروههای مسلمان خارجی ارتباط برقرار کرده ايم؟! چقدر مکتب نورانی اهل بيت(ع) را به بقيه معرفی کرده ايم؟! چقدر مبلغ اسلام بوده ايم؟! چند درصد از آن لاين شدن هايمان بخاطر خدا بوده است؟! چند پالس تلفن و کارت های اينترنتی که امسال سوزانده ايم ،  توشه آخرت و  جزو حسناتمان بوده است ؟يادمان رفته است که مسلمان هرجا که باشد، وظيفه و تکليفی دارد؟! تفنن شيطانی اينترنت ما را هم با خودش برده است؟! من خيلی حقير تر از آنم که بخواهم نصيحتی کنم...اين ها را به حساب يک گلايه دوستانه بگذاريد! به قول حاج کاظم! من فقط می خوام شاهرگ اين غيرت ديجيتالی خشک نشود! ولو با يک کار سمبليک! من از همه بروبچه های مذهبی و کاردرست نت می خواهم که به عنوان اعتراض به ترور شيخ احمد ياسين توسط رژيم غاصب و شيطانی صهيونيستی، و به عنوان شروع يک موج جديد از فعاليت بچه های مذهبی اينترنت، يک ايميل کوچولو به راديوی ملعون اسرائيل بزنيد! و به هر زبان و کيفيتی که خواستيد به اين بلندگوی صهيونيست ها نشان دهيد که خيبر! خيبر! يا صهيون! جيش محمد(ص) قادمون!.... همين!  ايميل راديو اسرائيل هم اين است :  radioisrael@hotmail.com   ، به هركسی هم می شناسيد كه به اينترنت دسترسی دارد و هماهنگ! است بگوييد كه اين كار را بكند! اگر ايميل اين احمق را هم پيدا کرديد، هماهنگش کنيد! (اگر يكی از بچه ها زحمت ترجمه يك متن اعتراضی خفن! به انگليسی در مورد جنايت اسرائيل را هم بكشد كه ديگر نور علی نور است) فعلا  يا علی !

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: