...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۳

جنازه سوخته دكتر بهشتي ....

سلام! عکس دلخراشی است...قبول دارم! ولی برای ثبت در تاريخ و اثبات قدرت کلاشينکف ديجيتال!  لازم است!(چون اين عکس را از فاصله ای دوری از يک عکس کوچک که در غرفه مخصوص شهيد بهشتی در موزه شهدای بهشت زهرا نصب شده بود ، انداختم)حادثه هفتم تير ۱۳۶۰ و انفجار هولناک دفتر حزب جمهوری اسلامی ، هنوز هم ابهامات زيادی دارد و برخلاف آنچه که خيلی ها فکر می کنند مجاهدين خلق(منافقين) هنوز بطور علنی و رسمی مسئوليت اين انفجار و حتی انفجار ۸ شهريور ۱۳۶۰(انفجار دفتر نخست وزيری) را نپذيرفته اند...به نظر می رسد با توجه به قرائنی که هست بانيان اين فاجعه ، فقط  گروه -يعنی مجاهدين خلق-نبوده اند و چند جريان سياسی برانداز چپ در اين انفجار نقش داشتند،چند روز قبل از واقعه ۷تير، سعيد سلطانپور از اعضای اصلی جريان فدايی اقليت دستگير و اعدام شده بود و به نظر می رسد کادرهای فدايی اقليت با همکاری مجاهدين خلق اين انفجار را تدارک ديدند و سئوال اينجاست اين اسرار تا کی بايد پشت پرده بماند؟ چرا حادثه هفتم تير را فقط از جنبه های عاطفی و احساسی تحليل می شود؟  

مراسم چ14 اسفند 59..پوستري كه در آن دست بوسي مثدق به تصوير كشيده شده است

اين عکس هم عکس جالبی است! ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ (يعنی وقتی که هنوز مجيد عزيزی عزيز! در عالم ذل وبلاگ می نوشت!) سر در دانشگاه تهران ...حزب الله يک پوستر از صحنه بوسيدن دست ثريا(همسر دوم محمدرضا شاه) توسط مصدق را به دانشگاه تهران آورده تا سخنرانی آن روز بنی صدر را که قطعا رنگ و بوی دفاع از مصدق و ملی گرايی داشت را خنثی کند...نطفه جريانات موسوم به حزب الله و پديده لباس شخصی ها در همين دوران بسته شد...دورانی که گروههای سياسی معتبر مثل حزب جمهوری اسلامی نمی خواستند به صراحت و بطور علنی با طيف رجوی و بنی صدر و ...مقابله کنند و نيروهايی موازی و شبه مردمی را برای مبارزه و محدود کردن گروههای مخالف سازماندهی می کردند...البته جريانات مقابل (مجاهدين خلق) خيلی زودتر از اينها سازمان لباس شخصی های شبه نظامی -مردمی خود را تحت عنوان ميليشيا سازماندهی کرده بودند...

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: