...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٤

با سلام!

اکبر هاشمی آمد تا بار ديگر اثبات شود شهوت قدرت طلبی در انسان پايانی ندارد!

اکبر ، بوقی و دیگر هیچ!

هاشمی آمد تا  ميخ ديگری بر تابوت همان اصولگرايی ناقص الخلقه و نيم بند در نظام ُ زده شود!

هاشمی آمد تا دوباره سر همه کلاه برود!

هاشمی آمد تا با بهانه مصلحت و اعتدال، نسبی گرايی و دودوزه بازی کردن، خرخره حقيقت را بجود و استاد کند!

هاشمی آمد تا يک «سوهارتو» در جمهوری اسلامی متولد شود!

هاشمی آمد تا شکم ممد قوچانی بازهم برجسته تر شود!

هاشمی آمد تا بازهم بوقی های جهان، خوش باشند و هفت سنگ شان را دربياورند!

***

فقط يک توصيه به دوستان عزيز داشتم و آن اين که : مواظب باشيد مبادا  اينها «هاشمي» را  رنگ کنند و به اسم يک چيز خوب! بهتان قالب کنند!

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: