...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - دوشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٤

گوسفندولوژی

يه روز، يه حاج باقر بود که می خواست رئيس جمهور بشه! (انصافا هم حق اش بود! ولی بوقی و آرای ساماندهی شده نذاشتن که رئيس جمهور بشه!) حاج باقر قصه ما ،  شروع کرد به سفر دور ايران  و ...، توی يکی از سفرهاش، يک وانت نيسان آورده بودند که توش پر از گوسفندهای چاق و چله و سفيد! بود، هر جا که حاج باقر می خواست وايسته و سخنرانی کنه ، يکی از اين گوسفندها رو از وانت درمی آوردن وپخ پخ می کردن و لاشه اش رو دوباره می انداختن توی وانت، پيش گوسفندهای زنده! اين بود که اين صحنه تراژيک بالا شکل گرفت!

once open a time there was a Hajj Bagher who wanted to become a president (it was his right! but Buoghi and the organization votes didn’t let him) our Hajj Bagher began the trip around Iran and….. In one of his trips a pick of truck was brought which there was full of fat and white sheep! Every where that Hajj Bagher decided to stay and give a lecture one of the sheep was brought of the pick and became God bless him. And his body was thrown down in the pick again behind the other dead and alive bodies of the poor sheep. And the tragic scene was happened as you see above

- گاهی هم بد نيست ، آدم زمزمه کند: من عشقم را در محمره و الاهواز به زبان عربی فرياد خواهم زد!

از کی تا حالا هواپیمای جزو اعضا و جوارح آقایون درآمده است؟

از کی تا حالا هواپيمای فوکر جزو اعضا و جوارح مسئولين نظام شده است؟! جالب اينجاست که زير عکس هواپيمای فوکر، دعای ضد چشم زخم رو نوشته اند...! هی ما گفتيم که لانه جاسوسی رو تسخير نکنيد مگه به خرج شون رفت؟!

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: