...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٤

 همه می میرند ...حتی بوقی ها!

 کسی می تواند بگويد پاييز ، زيبا نيست؟ اين زيبا نيست؟ يا اين؟ پاييز ، ترجمان مرگ در طبيعت است...يک نوع زيبايی خاص و پنهان و شايد کمی تلخ!  در پاييز به چشم می آيد...معادله آسانی است:  مرگ هم زيباست! نه از مرگ گريزی هست، نه از زندگی..تحمل زندگی ، تحمل جبر و رنج و حتی آزادی ، بدون خدا ...خيلی مشکل است! عجيب اين است که ما  وقتی هم به مرگ،  فکر می کنيم، هميشه مرگ ديگران را تجسم می کنيم ، نه خودمان را !

Who can says " fall " is not beautiful? Isn`t this nice? Or this? Fall is the manifest of death in nature…… a kind of especial, secret, and may be a little bitter beauty! is seen in it….. It`s an easy equation : death is beautiful! There is neither a way to run out of the death, nor the life.. It is very difficult to bear the life , oppression and suffer and even freedom , without God . It is strange that when we think about death, we always imagine the others death not ours!

-تاريخ آدم را مست می کند و قاجاريه کار را به تگری زدن هم می رساند!

-حسن عباسي، تخمگذاری مرغ انقلاب، جوجه های نظام، خروس انقلاب کيست و کجاست؟

 

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: