...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٤

aboozar: خب. بسم الله الرحمن الرحيم . استغرالله ربي و اتوب اليک من جميع الذنوبي.

aboozar: خوبي ؟

kelashinkof_1975: الحمدلله

aboozar: حاضري با هم يک مناظره کامل کنيم ؟

kelashinkof_1975: شما خوبي برادر؟

kelashinkof_1975: شکر خدا

kelashinkof_1975: ما هميشه از گفتگوهاي سازنده و انتقادي با شما استقبال کرده ايم

aboozar: خوب خدا را شکر که از جمله اول شما بوي مناظره به مشام رسيد. بفرمائيد ببينم لفظ گفتگوهاي سازنده و انتقادي در ادبيات سياسي معاصر کجاها کاربرد داشته ؟

aboozar: ميشه يک دقيقه دست از اين کارهات برداري حواستو بدي انيجا ؟

kelashinkof_1975: حتما برادر

kelashinkof_1975: در خدمت شما هستم

aboozar: جواب سوال ؟

BUZZ!!!

kelashinkof_1975: کلمات و واژه هاي فارسي در خيلي جاها کاربرد دارد

kelashinkof_1975: منظورتان چيس؟

kelashinkof_1975: مثل اينکه من بپرسم ابوذر در چه فرهنگي کاربرد دارد؟

kelashinkof_1975: گفتگوي انتقادي يعني همون مناظره

kelashinkof_1975: يعني گفتگوي دوستانه ولي از جانب دو کسي که سليقه شان يکي نباشد

BUZZ!!!

aboozar: خب. اولا : منظور من کاملا در سودالم يبشکل روشن بيان شده بود. منظور من کاربرد کلمه در زبان فراسي نبود. کاربرد در ادبيات سياسي معاصربود. اني جمله در سوئالم هم بصراحت ذکر شد :::بفرمائيد ببينم لفظ گفتگوهاي سازنده و انتقادي در ادبيات سياسي معاصر کجاها کاربرد داشته ؟::: حاا جواب سئوال را خودم مي دهم . چون شما خودتان کلمه اي را بکار مي کبريد و اما از معناي عرفي آن که بخاطر حافظه دار شدن کلمات بخاطر کاربرد آن در حوزه اي خاص است بي خبريد ...

aboozar: اين کلمه :::گفتگوهاي ....::: در جريان مذاکرات سياسي ايران و اروپا در دوران هاشمي وخاتمي معنا داشته است.

aboozar: حواست باز پرته و اينجا نيست.

kelashinkof_1975: يعني از نظر شما به غير از آدمها، کلمات هم متهم  هستن؟ به سياسي بودن و غرض داشتن و ...؟

kelashinkof_1975: اها

kelashinkof_1975: اشتراک لفظي بوده فقط برادر

kelashinkof_1975: ادامه بحث رو بفرماييد

aboozar: قصد و غرض همشگي شما در تبديل کردن يک فضاي سالم بحث به يک فضاي درگير و پر از جوسازي واتهام آفريني محرز است. لازم نيست مجددا ثايبت کنيد. قبل از اينکه به سئوال انجرافي شما جواب بدهم ...

aboozar: بفرمائيد بگوييد از کجاي کلمات من برداشتي که شما کرديد ممکن شد ؟

kelashinkof_1975: اي باب

kelashinkof_1975: اي بابا شما که همين اول کاري انگ اتهام آفريني و تنش زايي و ...رو به ما مي چسبانيد

kelashinkof_1975: شما با لفظ گفتگوي انتقادي يا مناظره مشکلي داريد؟

kelashinkof_1975: اسم پيشنهادي تان چيست؟

aboozar: عمل آدم ، مکلا ارزيابي هوست آدم است. من چيزي در مورد شما نمي دانم جز آن چيزي که خود شما از خودتان به من نشان دهيد. گفتار من منطبق با عمل شما است. اگر شما کري کرده ايد که به مووعي معروفيد & رفع آن جز از ناحه خود شما ممکن نخوهيد بود. از ديگران اشکال نگيريد.

kelashinkof_1975: اها ، يعني تنش زايي و ابهام آفريني من در دادگاه صالحه اثبات شده ؟ که شما آن را در مورد من قطعي مي دانيد؟

kelashinkof_1975: آيا من در دادگاه انقلاب به اين اتهام محکوم شدم؟

kelashinkof_1975: چرا تهمت مي زنيد؟

kelashinkof_1975: ?

aboozar: مگر شما در دادگاه صحبت مي کنيد يلا طرف مقابل شما مقام قضايي است ؟ آدمها ينغعي اگر در دادگاه نباشند حق ندارند از :::محرز بودن :»:چيزي صحبت کنند ؟ آيا اني کلمه ملک طلق دستگاه قضايي است که اگر کسي ديگري از ان استفاده کرد فضا به دادگاه تشبيه شود و محرز بودن به حکم قضايي ؟ ضمن اينکه قبل از اينکه بمن بگوييد چرا فلان کار را مي کني و از من علت آن را بخواهي اول وقوع خود آن کار را اثبات کن. اينکه شما مي گويي ::چرا ::: تهمت مي زنم ، اول ثابت کن من :::تهمت مي زنم :: و بعد متن تهمت رابگو و بعد هم ثابت کن که تهمت استو بعد چرايي آن را جويا شود.

kelashinkof_1975: اي بابا

kelashinkof_1975: تهمت يعني اينکه شما گفتي

kelashinkof_1975: aboozar: قصد و غرض همشگي شما در تبديل کردن يک فضاي سالم بحث به يک فضاي درگير و پر از جوسازي واتهام آفريني محرز است. لازم نيست مجددا ثايبت کنيد. قبل از اينکه به سئوال انجرافي شما جواب بدهم

kelashinkof_1975: ادبيات شما حقوقي .و قضايي حتي جزايي است

kelashinkof_1975: گفتم منم مثل شما حقوقي صحبت کنم

kelashinkof_1975:

aboozar: خب.

aboozar: قضايي و مجازات بيفتند . مگذ اينکه واقعا با اين ادبيات ، حقيقتا امکان فرار از چيزي برايشان ممکن نشود ه معلوم نيست تاجز ها« چيزي خودش چي هست !!

kelashinkof_1975: کلامتون منعقد نشده ظاهرا به طور کامل

aboozar: نه الحمد لله. کاملا فعلا کامل شده ! /.

kelashinkof_1975: خوب برادر

kelashinkof_1975: شروع بفرماييد

aboozar: خب. من فکر کردم آنموقعي که داري از ادبيات پرکاربرد در گفتگوهايايرنا واروپا استفاده مي کني يکي از ما دو تا ( خودت وخودم ) را داري به اروپا يا ايران تشبيه مي کني. بعد هم معلوم نبود کدام ايران و کدام اروپا . و در کدام مقطع. پس لام ديدم فورا شفاف سازي کنم . در مقابل بزرگواراني چون شما که از زدن يک توپ با پا توسط رئيس جمهور هم نمي گذرند وآن را به مسائل هسته اي مي چسبانند و از هر ريسماني براي پيشبرد اهداف نامعلوم خودشان آويزان مي شوند ، آدم بايد خيلي بايد مواظب حرفهايي باشد که مي شوندو  مي زند.

aboozar: و اما...

aboozar: سئوال اول :

kelashinkof_1975: اها

kelashinkof_1975: بفرماييد

aboozar: لطف بفرمائيد تحليلي از منظر خودتان از وضعيت تبليغات انتخاباتي انتخابات اخير رياست جمهوري ارائه بفرمائيد.

aboozar: فقط تبليغات

kelashinkof_1975: وضعيت تبليغات؟

aboozar: بله.

kelashinkof_1975: اونوقت هرچي بگم در دادگاه عليه خودم استفاده مي شه ؟ يا اين فقط يک گپ ساده است ؟ چون مي دانيد که در مناظره طرفين مصونيت قضايي دارند از باب " امان" است

aboozar: و اينکه آيا بنطر شما قدرت مالي و سياسي گسترده اي در پشت ابليغات کانديبداها مشاهده مي کرديد يا نه . که البته متوجه به نوع تبليغات ، حجم و پيچيدگيآن ميشود. (( لامز به ذک است انسانها هيچگاه از دو دادگاه در امان نيستند. دادگاه وجدان و داگداه عدل الهي و اگر کسي در مقابل اين دو داگداه مشکلي نداشت در مقابل داگاه انسانها هم مشکلي نخواهد داشت. ))

aboozar: راستي کدام دادگاه ؟

aboozar: مخصوصا چرا دادگاه انقلاب ؟

aboozar: مگر مي خواهيد چه چيزي بگوييد ؟

aboozar: که مشمول مجارات اسلامي و يا مجازات مقرر در دادگاه انقلاب مي شود ؟

kelashinkof_1975: نمي دونم..همينطوري ، با توجه به قرابت شما با انقلاب ، دادگاه انقلاب به ذهنم رسيد!

aboozar: وضرورت دارد تا براي مصونيت ، امان بگيريد !!!

kelashinkof_1975: بلانسبت شما، به قول برادر حسين ، از اين دم بريده هرچي بگي برمي ياد

kelashinkof_1975: حالا اين همه موضوع، چرا بحث تبليغات انتخابات 6 ماه قبل؟ چه چيز اون جالبه ؟

aboozar: چرا از قرابت من ا انقلاب ، انقلاب اسلامي که اعم از آن است ، به ذهن شما نرسيد ؟ شايد چون ملي مذهبي ها هعروقت نام انقلاب به يادشاتن مي افتد بياد ذات خودشنا براندازي مي افتند وهرگاه نام داگداه ، ياد دادگاه انقلاب براي محاکمه براندازان و ديگه همخوري و دم خوري هم باعث قرابت فکري شده .... نه ؟

kelashinkof_1975: من البته مشکلي ندارم در بحث کردم، ولي سئوال برايم پيش اومدخه

aboozar: بله .البته  برگرديم به تبليغات انتخاباتي 6 ماه پيش.

aboozar: هنوز تحليل شما را نشنيده ام .

kelashinkof_1975: يعني مي خوايد بگيد حضور من در جمع ملي مذهبي ها اثبات شده و محرز؟

aboozar: بفرمائيدو

aboozar: اينو خودتون با گذاشتن عکسهاتون تو اينترنت در سک مجله اينترنتي : احتمالا هفت سنگ ::: يا چيزي تو همين مايه ها ثابت کرده ايدوخصوصا رفتار تبليغاتي و سياسي شما هم که منطبق با عملکرد وتبليغات و محتواي سايتها و مطبوعات همانها است. اما برگريديم به اصل سئوال . ميخواهم از يک نفر مثل شما با اين ديدگاه متمايل به ملي مذهبي ها و نهضتي ها ، نظرتان در مورد وضعيت تبليغات انتخاباترا جويا شوم .

kelashinkof_1975: عجب

aboozar: حضور شما که ثابته. همفکري و همراهي تون را هم که با آفلاينها تون ثابت مي کنيد. برگريديم به يحث.

aboozar: خب. نفرموديد.

kelashinkof_1975: يعني کسي که با ابراهيم يزدي مصاحبه کند براي نشريه هفت سنگ، اين مي شود عامل ملي مذهبي و عضو نهضت آزادي ؟ اينجوري که همه خبرنگاران مملکت مي شه عامل ضد امنيت؟؟

kelashinkof_1975: يعني ملي مذهبي ها در انتخابات اخير روي قاليباف نظر داشتن مثل من؟ که رفتار سياسي شون شبيه به منه؟ منظورتون اينه ؟

aboozar: اولا : اين دست خود آدم است که فقط يک حضور خشک و خالي باشد يا با نان اضافه و خصوصا اينکه آدم با تمام جريان ملي مذهبي و نهضتي بچرخد يا فقط يکبار با ابراهيم يزدي ( يعني خطرنکا ترين آدم جريان نهضت آزادي و دبيرکل آن که اسناد جاسوسي اش براي ايالات متجده تقريبا بيش از 25 سال است که از لانه جاسوسي بيرون آمده ) و خصوص اينکه آدم در بقيه مواقع  هم در رفتار ، مواضع ، عملکرد ها ، اهظار نظر ها ، اعمال ، موشع گيري ها ، تبلغات ، خط دهي ها و جهت گيري هايش هم ، خط اين جرينا فکري را تعقيب و تبليغ و تشديد کند يا نه .

aboozar: البته در آن مورد حرف خاوهيم يزد.

aboozar: شما بهتر اسات برگرديد به سئوالي که هنوز اصلا جواب را نداه ايدو مسکوت گذارده ايد.

aboozar: بهتر نيست؟ 

kelashinkof_1975: نه آخه بذاريد اين تهمت شما بررسي بشه

kelashinkof_1975: به اون هم مي رسه

kelashinkof_1975: بحثمون

aboozar: سئوال من مقدم است.

kelashinkof_1975: اين تقدم رو کي مشخص مي کنه؟ عقلا و شرعا جواب شبهه و اتهام از طرف متهم مقدم است

aboozar: اينها آنوقت مشمول همان روش عمل من خواهد شد که مي گويم اول : شما متن تهمت را نشان دهيد. دوما : ثابت کنيد تهمت است و سوم آنوقت بگوييد چرا تهمت مي زني !@

aboozar: شبهاتي که شما در طول اين شسماه اخير روي جريان انتخابات و خصوصا تبليغات انتخاباتي هموار کرديدو بمباران خبري و آفلايني هر روزه شما بالغ بر روزي حدود 10 مورد ، اگر در ششماه ضرب شود آنوقت معلوم مي کند که چه چيزي مقدم و چه چيز موخر اس.ت

aboozar: پس بر مي گردسم به موضوع تبليغات.

aboozar: انشاء الل هاگر حال و حي هم ماند ، به موضوع مد نظر شما که بشدت مورد نظر و علاقه من هخم هست وخيلي از بحث رو آن خوشحال ميش شوم خواهيم رفت.

aboozar: درخدمتم . بفرمائيد

kelashinkof_1975: بالاخره جواب اتهام رو بدم يا در مورد تبليغات بگم؟

kelashinkof_1975: خصوصا اينکه آدم با تمام جريان ملي مذهبي و نهضتي بچرخد يا فقط يکبار با ابراهيم يزدي ( يعني خطرنکا ترين آدم جريان نهضت آزادي و دبيرکل آن که اسناد جاسوسي اش براي ايالات متجده تقريبا بيش از 25 سال است که از لانه جاسوسي بيرون آمده

kelashinkof_1975: گشتن با تمام جريان ملي مذهبي و نهضتي و خطرناک ترين!!! يعني چه؟؟؟

aboozar: بپرداز به تبليغات.

aboozar: به اينها هم انشاء الله حتما حتما مي رسيم .

kelashinkof_1975: اها

aboozar: موضوع رايادت نرود.

kelashinkof_1975: خوب ضبط مي کنيم

aboozar: منتظرم .

kelashinkof_1975: بگم؟

kelashinkof_1975: ضبط مي شه؟

kelashinkof_1975: 1 2 4

kelashinkof_1975: امتحان مي کنيم

kelashinkof_1975: تبليغات اصولا چيز مهمي است و نقش کليدي در انتخابات دارد

kelashinkof_1975: تبليغات در انتخابات نهم رياست جمهوري ايران هم نقش به سزايي داشت

kelashinkof_1975: همه کانديداها با روشهاي خاص خود تبليغ کردند

kelashinkof_1975: اما در نهايت دکتر محمود احمدي نژاد توانست رئيس جمهور شود

kelashinkof_1975: اين بود نظر من در مورد تبليغات

kelashinkof_1975: برادر؟ هستي؟

kelashinkof_1975: گفتگو تموم شد؟

BUZZ!!!

aboozar: نخير. منتظرم کاملا حرفاتونو بشنوم .

aboozar: اين راکه شما گفتي ، از عمع خانم آقاي اسغر بقام ه مبپرسي همين را مي گويد . اين نظر عمومي يک بچه دبستاني بيشتر مي خرد باشد. تا نظر يک خبرنگاار و وبلاگ نويس وعکاس بسيار پرتحرک و سياسي و تبليغتي و .. و . . و !

kelashinkof_1975: آقا  اشتباه گرفتين

kelashinkof_1975: ما در حد همون عمه اصغرآقا هستيم

aboozar: ولي آفلاينهاي شما ، تبليغات شما ، عمکرد شما ، حد واندازه شما ، حضور شما در سرويس اتمي خبرگزاري مهر ، تردد و گزارش نويسي شما از دبيرکل گروهک منحله نهضت باصطلاح آزادي ، ، همچنين تبليغ زوايه و نگاه مد نظر غرب در مورد سياست هسته اي و مذاکزرات جاري ، همچنين انتقال خط فکري جريان افراطي دوم خردادي و ملي مذهبي ( که اين ااخر به ائتلاف دموکراسيخواهي هم  رسيدند ) هم ، چيز ديگري مي گويد !

kelashinkof_1975:

kelashinkof_1975: خدايي خيلي باحالي برادر ابوذر!!!!

aboozar: کجاشو ديدي حالا ... اول خنده ته ! نوبت خنده منم مي رسه !

kelashinkof_1975: بذار از اول حرفت شروع کنيم

kelashinkof_1975: حد و اندازه من ؟؟؟ مشکلي براي شما و نظام داره؟

kelashinkof_1975: اينکه چاقم يا لاغر؟

kelashinkof_1975: مگر من مي تونم هرچي دلم خواست توي مهر منشتر کنم؟؟

kelashinkof_1975: فکر مي کنيد من رئيس مهرم؟

aboozar: بد نيست بجال حاشيه روي در مورد چاقي يا لاغري خودتان ، کمي هم بهلب لباب  نظر تان در رمود تبليغات انتخاباتي انتخابات نهمين دروه رئياسيت جمهوري برپدازيد.

kelashinkof_1975: وقتي يک مطلب يا خبر رو تهيه مي کنم

kelashinkof_1975: روساي مهر

kelashinkof_1975: منتشر مي کنن

aboozar: نه شما يه خبرنگار ... چي بگم والا ديگه خودت اوسسسسسسايي ديگه ....

kelashinkof_1975: مسئوليت اش با اونهاس

kelashinkof_1975: به من چه؟؟؟؟؟؟؟

kelashinkof_1975: شما که قانون بلديد!!!!

kelashinkof_1975: از شما گفتن اين حرفها بعيده

kelashinkof_1975: وقتي از طرف مهر مي رم مثلا با چهره هاي ملي مذهبي حرف مي زنم

aboozar: اخبار مهر مشکلي نداره. تفسير آفلاني که بهش اتاچ مي شه توسط شما خيلي بببببببببببببببببببباااااااااااااااحححححححححححححاااااالللللللللله. خصوصا ملي مذهي ها خر کيف مي شوند اين آفلاينها را مي گيرند.

kelashinkof_1975: من بايد محاکمه بشم؟؟؟؟؟ من چيکاره بيدم؟

aboozar: اون مطلبي که کنار اين خبرها به خورد مردم مي ره مهمه . عمو جون . ما که مي دونم مي دوني من فانون مي دونم ، چرا فکر مي کني مي تواني من را قانونا بپيچوني ؟!

kelashinkof_1975: اها خيالم راحت شد!!

kelashinkof_1975: پس اخبار مهر اشکال نداره

kelashinkof_1975: هرچي هست تقصير آف لاينها هست

kelashinkof_1975:

aboozar: خيال شما فکر کنم کمي بي جهت و کمي هم خيلي خيلي خيلي زود راحت شد. خود داني. برگرديم به بحثي که شما حاضر نيستيد در يک مناظره ، به آن تن بدهيد. بعني نظرتان دررمود انتخابات رياست جمهوري و تبليغات موجود در آن.

kelashinkof_1975: اي بابا تقدم با جواب شبهه است برادر !

aboozar: ديگه ديگه. آفلاينها مال شما است. متن خبر هم مال مهر. هرکي مسئول کار خودشه. اشکال هم معلومه از تفسير خبري کلاش النظام است که مي چبه ته اين خبرها !

kelashinkof_1975: حالا خوبه نمي گي ساواکي و سلطنت طلب و کمونيست و ...

kelashinkof_1975:

aboozar: در مورد تقفدم همه که الحمد لله روشنگري کردم و معلوم کردم تقدم با کيه و چراغ کجا قرمزه کجا سبز !

aboozar: در مورد ساواک و سلطنت طلب و کمونيست يبودن ، از شما هنوز چيزي نديدم ! .

aboozar: نمي دونم بعدا ببينم يا نه .

aboozar: براي همين نظري تمي دهم .

kelashinkof_1975: اها ! ممنون

aboozar: خواهش مي کنم .

kelashinkof_1975: چقدر شما خوبين

aboozar: برگرديم به سئوالي که شما جرات پاسخگويي به آن را نداريد. در اني مناظره از شما تاکنون نزديک به ده بار نظرتان در مرود تبليغات انتخاباتي انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري را جويا شدم و شما تا الان فقط نظري بقول خودتان در حد عمذده اصغر اقا داده اي.د

kelashinkof_1975: اي بابا

kelashinkof_1975: خوب سئوالتون خيلي کلي است

kelashinkof_1975: من چي بگم؟؟؟

kelashinkof_1975: سئوال رو دقيق و موردي مطرح کنيد جواب بدم

aboozar: يه لحظه ....

kelashinkof_1975: حتما

 

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: