...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٤

kelashinkof_1975: يه لحظه که سهله

kelashinkof_1975: ده لحظه منتظر مي شوم برادر

aboozar: شما همان کليات مد نظر خودتان در مرود تبليغات انتخاباتي انتخابا ريات جمهوري اخير را که منجزر به انتخابا جناب آقاي دکتر احمدي نژاد پس از اين تبليغات مد نظرتان شد را بفرمائيد تا وارد سئوالات جزيي هم بشويم .

aboozar: همون يه لحظه بس بود. تلفن بود. ببخشيد. در خدمتم .

aboozar: بفرمائيد.و

BUZZ!!!

kelashinkof_1975: بازم سئوال دقيق نيس

kelashinkof_1975: سئوال بايد موردي باشه و مشخص و معلوم و شفاف

aboozar: همون کلي را شما هم کلي جواب بده تا برسمي به جزئيات.

kelashinkof_1975: جواب کلي رو که دادم ، مي خواي دوباره کپي پيست کنم؟

aboozar: مورد سوال : تبليغات انتخاباتي : مشخص شدن : آيا پشت تبليغات انتخاباتي ، قدرت شياسي و مالي گسترده اي در تبليغات انتخاباتي ديديد يا نه و خصوصا با توجه به پيچيدئگي ، تنوع و شدت و شکل تبليغات ::: شفاف شدن : تا بال اين بار N  ام است که درخواست پاسخگويي به سئوال تکرار مي شود

aboozar: اگر دادگاه انقلاب بود اينجا تا بحال قانونا همان بار اول مجبور به پاسخگويي مي شديد.

kelashinkof_1975: پشت تبليغات دکتر احمدي نژاد ؟ قدرت سياسي و مالي گسترده ؟

aboozar: خب ؟ منتظرم .

kelashinkof_1975: اها، معلومه که حسابي با دادگاه انقلاب و آيين نامه هاش آشنايي داريد! خدا قبول کنه

aboozar: کل کانديداها و جريانات سياسي حاضر در صحنه انتخابات . اعم از طيف راست ، طيف چپ ، طيف اصولگرا و و...

kelashinkof_1975: من مگه علم غيب دارم ؟؟؟ که پشت پرده همه تبليغات و ...همه کانديداها رو بدونم؟

aboozar: نه ديگه . عدم اظهار ، در برابر قانون ، از سوي متهم يا مطلع ، در صورتي که مجري قانون يا قاضي يا ظابط ، علم به اطلاع داشته باشد ، خودش جرم است.

aboozar: آنچه که نظرتان است. بفرمائيد .

aboozar: انچه که به نظر شما رسيد.

aboozar: تحيل شما.

kelashinkof_1975: اونوقت اگه جواب ندم، تعزير مي کنيد؟ شلاق و اين صوحبت ها ؟

kelashinkof_1975:

aboozar: خدا هم قبول مي کنه انشاء الله. از توي اين فوق ليسانس کمي آشنايي با قوانين کشور هم از توش در بياد خوبه .

kelashinkof_1975: انشاءالله هميشه موفق باشيد

aboozar: جدي جدي مثل اينکه اين دم خوري و هواداري و سمپاتي از ملي مذهب ها و نهضتي ها کار دستتان داده واز توهم دادگاه ، به تته پته افتاده ايد. يک کمي خودتان را از فضاي ملي مذهبي دور کنيد و خودتان را به هويتي که براي خوددتان ساخته و مطرح کرده ايد يعني هويت باصطلاح حزب اللهي ، نزديک کنيد آنوقت شاتيد رات صحبت کردن پيدا کنيد. مشکلي نيست. حزب اللهي بودن ممکن اس.ت البته شايد براي شما سخت باشد. نمي دانم .

kelashinkof_1975: تته پته ؟؟؟ من ؟

kelashinkof_1975: من که دارم به همه سئوالات جواب مي دم مثل خرگوش!

kelashinkof_1975: هويت حزب اللهي را کجا ساخته ام؟

aboozar: بد نيست به سئوال که از ابتداي مناظره از پاسخگويي به آن طفره رفته ايد برگرديم . ينعي نظر شما در مرود تبليغات انتخاباتي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران که منجر به انتخاب جناب آقاي دکتر احمدي نژاد به رياست محترم جمهوري گرديد.

kelashinkof_1975: توي وبلاگ يا آف لاينها؟

aboozar: البته ماجراي خرگوشي که در واقع خرس بود مهم نيست. شما لطغا همان خرسي که هستيد ( البته باتوجه به عمد شما در پاسخگوي خرگوشي ) بمانيد وجاوب را همانطور که مي خوايد بدهيد.

kelashinkof_1975: اي بابا

kelashinkof_1975: بازجو که اينقدر خشن نمي شه

aboozar: در عجب توهم توطئه !!!! اي !!! گير کرده ايد 1!!! نه ؟؟!

kelashinkof_1975: تبليغات امري طبيعي است در هر انتخاباتي وجود دارد

aboozar: خب ؟

kelashinkof_1975: در کشور ما هم وجود دارد

aboozar: خوب..........؟

kelashinkof_1975: همه کانديداها هم به نوعي و با سليقه خاص خودشان ، تبليغات کردن

aboozar: خوب ...؟

kelashinkof_1975: ولي در نهايت  آقاي دکتر محمود احمدي نژاد، شهردار تهران انتخاب شدند و برنده ميدان شدند

kelashinkof_1975: کافيه؟

aboozar: خب.

aboozar: خب .حالا کمي در مورد نظرتان در مرود تخريب ، تبليغ ، و هم خانواده ان ، يعني ضد تبليغ ، صحبت کنيدو بفمرائيد کدام کانديدا در اين انتخابات بنظر شما دستبه انجام ضد تبليغ زده و اين تبليغات ا عليه کدام کانديدا يا کانديداهاه سازماندهي کرد و يا اينکه هواداران کدام کاندبدا اين اقدما را انجام داده اندو آيا بنظر شما هواداران کدام کانديدا با هماهنگي وي ، يا بدون هماهنگي وي ، دست به تخريب کانديداهاي ديگر زدند.

kelashinkof_1975: خوب طبعا پديده هاي ضداخلاق هم وجود دارد در هر انتخاباتي ..در کشور ما هم وجود داره

aboozar: البته جالب اينجا است که اين آفلاينهاي شما هم دارد لابلاي همين متن ، دجح مي شود.

aboozar: خب ؟ ... ؟

kelashinkof_1975: طبعا اين تخريب ها دو نوع است

kelashinkof_1975: يک نوع عمدي

aboozar: خيــــــــــــلي بحث دارد جالب پيش مي رود. من راضي هستم . از شما هم تشکر مي کنم .

kelashinkof_1975: يک نوع غيرعمدي که معمولا از طرف هواداران و ..انجام مي شه

kelashinkof_1975: مثلا پاره کردن پلاکارد و بيلبورد و ...

kelashinkof_1975: يا حرفهاي بد پشت سر فلان کانديدا و ...

kelashinkof_1975: مثلا همونطور که رهبري گفتن در اين انتحابات ، رياست جمهوري

kelashinkof_1975: در مورد آقاي هاشمي رفسنجاني تخريب انجام شد

kelashinkof_1975: و  دستور دادن به مقامات مسئول که رسيدگي بکنن به قصه تخريب ها

aboozar: خب.

aboozar: اولا : بفرمائيد که آيا بنظر شما ، کانديدا يا کانديداهايي که دست به تخريب عمدي يا بقول شما ::غيرعمدي ؟! :: کانديداهاي ديگر زدند چه کساني بودند و بفرمائيد که چه مواردي از تتخريب ها و ضد تبليغات اناجام شده عمدي وغير عمدي در ذهن شما وجود دارد /

aboozar: مثلا در مورد حرفهاي بدي که پشت سر کانديداها بود بفرمائيدو بگوييد از ماجرايي که حت عنوان ستاد ارسال اس.ام.اس و آفلاين مطرح شده بود چه چيزي مي دانيد.

aboozar: بفمرئايد.

aboozar: بفرمائيدو

kelashinkof_1975: والله من به بولتن و اطلاعات محرمانه دسترسي ندارم

kelashinkof_1975: اينها در صلاحيت قاضي است

kelashinkof_1975: و مسئول رسيدگي کننده

kelashinkof_1975: هروقت قاضي شدم و مسئول رسيدگي

kelashinkof_1975: مي رم تک تک اطلاعات رو درمي يارم و حکم صادر مي کنم

aboozar: کدام بولتن محرمانه ؟ صلاحيت در مورد چه چيزي ؟ کدام قاضي ؟

aboozar: اطلعت محرمانه در مورد چه چيزي ؟

kelashinkof_1975: ببنيد شما داريد در مورد يک پرونده قضايي حرف مي زنيد

kelashinkof_1975: من صلاحيت ندارم در مورد رسيدگي به اون

kelashinkof_1975: نه علم اش رو دارم

aboozar: کدام پرونده قضايي ؟ در کدام دادگاه و کدام شعبه ؟ متهم اين پرونده چه کسي بوده ؟

kelashinkof_1975: نه مقامش رو

kelashinkof_1975: خوب همين ديگه

kelashinkof_1975: منم همين رو مي گم

kelashinkof_1975: در اين حدي که شما مطرح مي کنيد

kelashinkof_1975: حد يک پرونده قضايي است

kelashinkof_1975: اطلاعات مي خواد

kelashinkof_1975: علم مي خواد

kelashinkof_1975: تحقيق مي خواد

kelashinkof_1975: شايدم بازجويي بخواد!

kelashinkof_1975: و خيلي چيزهاي ديگه

kelashinkof_1975: من صلاحيت اش روندارم

kelashinkof_1975: از نظر قانوني

aboozar: کدام حد ؟ کدام پرونده ؟ اطلاعات در مورد چي ؟ اين اطلاعات در اختيار چه کسي و يا چه مرجعي قرار دارد و شما چگونه از آن مطلع سديد ؟

kelashinkof_1975:

kelashinkof_1975: مي گم که مطلع نيستم ديگه!!!!!

kelashinkof_1975: اگر کامل مطلع بودم و قاضي هم بودم

kelashinkof_1975: پيگيري مي کردم و حکم صادر مي کردم

aboozar: پس از کدام پرونده قضايي و کدادگاه صحبت مي کنيذ ؟

kelashinkof_1975: عرض کردم سئوال شما

kelashinkof_1975: در حد يک پرونده قضايي است

kelashinkof_1975: تشکيل يک پرونده

kelashinkof_1975: يعني متهم دارد

kelashinkof_1975: مطلع دارد

kelashinkof_1975: شاکي دارد

kelashinkof_1975: من در مقامي نيستم که به اين موضوع رسيدگي دقيق کنم

aboozar: تشکيل کدام پرونده قضايي ؟ مطلع پرونده کيست ؟ شاکي کيست ؟ اين پرونده در کجا تشکيل شده ومسئوليست رسيدگي آن بر عهده کدام دادگاه است؟

kelashinkof_1975: برادر عزيز

kelashinkof_1975: من سخنگوي قوه قضاييه نيستم که

kelashinkof_1975: اين سئوال را از سخنگوي قوه قضاييه بپرسيد

kelashinkof_1975: که سرنوشت تخريب هاي دوره انتخابات چه شد

kelashinkof_1975: متوجه شديد؟

aboozar: اولا : اگر قبول داريد که شما در مسئوليت سخنگويي دستگاه قضايي نيستيد ، پس از تشکيل کدام پرونده وکدام شاکي وکدام متهم صحبت مي کنيد ؟ ثانيا : بفرمايد اصولا اين تخريب هايي که ذکر کرديد و بقول شما در دستگاه قضايي تعقيب شده  وسرنوشت آن بقول شما معلوم نيست ، از چه جنسي بوده و توسطز چه کسي انجام شد ه ؟ ايا عمدي بوده ؟ و اگر نبوده توضيح بدهيد آيا تبليغات وضد تبليغ غير عمدي چه معنايي مي دهد و اصولا آيا ممکن اسات يا خير.

kelashinkof_1975:

kelashinkof_1975: عزيز دل برادر

kelashinkof_1975: گوش کن يه بار ديگه تکرار مي کنم

kelashinkof_1975: موضوع تخريب هاي دوران انتخابات

kelashinkof_1975: به دليل گستردگي

kelashinkof_1975: به دليل اينکه ابعاد مختلفي دارد

kelashinkof_1975: در حد و اندازه يک پرونده قضايي است

kelashinkof_1975: شکايت هست

kelashinkof_1975: دستور رهبري هم هست

kelashinkof_1975: ولي اينکه آيا پرونده اي تشکيل شده باشد در اين مورد يا نه

kelashinkof_1975: من نمي دانم

kelashinkof_1975: من يک شهروند عادي هستم

kelashinkof_1975: هيچ دسترسي به اطلاعات محرمانه و خاص مملکتي ندارم و نمي خوام هم داشته باشم

kelashinkof_1975: روشن شد؟

aboozar: شما در اظهارات خود ، تاکنون چند بار ، از وقوع ضد تبليغ هاي """گسرده "" که داراي حد و اندازه قضايي هستند صحبت کرديدئ . همچنين بر وجود آنها اصرار کرديد و اين بدون داشتن اطلاعات از اين تخريب ها ويا اطلاعاتي از نمونه هايي از آنها ممکن نيست. لطفا بفرمائيد باوجود آنکه ادعا مي کنيد با وجود حضور در سرويس هاي خبري ويژه خبرگزاريهاي رسمي کشور ، از اطلاعات و اخبار محرمانه بي ازلاع هستيد و به آنها دسترسي نداشته و نمي خواهيد داشته بباشيد ، پس چگونه از اين تخريب هاي گسترده اظهار اطلاع مي کنيد ؟

kelashinkof_1975: وقتي رهبري در سخنراني علني مي گويند تخريب گسترده و ناجوانمردانه

kelashinkof_1975: خوب من هم گوش دارم ديگه

kelashinkof_1975: مي شنوم

kelashinkof_1975:

kelashinkof_1975: يعني مي خواهيد بگوييد رهبري بدون پشتوانه حرف مي زنن؟

kelashinkof_1975: ؟؟؟

aboozar: مگر سخنان رهبري براي شما ملاک است ؟ شايد اين سخنان از نظر شما تحريف شده ، از ظنر شما بر اساس اطلاعات نادرست اطرافيان ، برخي از آنها به نظر شما غلو آميز ، برخي ديگر از آنها به نظر شما نادريت و بعضي ديگر به نظر شما اصولا جعلي بانشد؟

aboozar: پس اصولا شما تنها منبعتان از اطلاع از اين تحريف ها را سخنراني مقام معظم رهبري ذکر مي کنيد ؟

kelashinkof_1975: معني اين حرف چيه؟؟؟ خودتون قضاوت کنيد :::: شايد اين سخنان از نظر شما تحريف شده ، از ظنر شما بر اساس اطلاعات نادرست اطرافيان ، برخي از آنها به نظر شما غلو آميز ، برخي ديگر از آنها به نظر شما نادريت و بعضي ديگر به نظر شما اصولا جعلي بانشد؟

kelashinkof_1975: واقعا متاسفم ...بسيار و شديد

kelashinkof_1975: شايد اين سخنان از نظر شما تحريف شده

kelashinkof_1975: !!

kelashinkof_1975: اين منطق حقوقي است؟؟؟؟؟

kelashinkof_1975: شرعي است؟

kelashinkof_1975: از خدا بترس آقا ميثم

aboozar: تاسف شما از چه زاوه و بر اساس چه موضوعي است ؟

kelashinkof_1975: يک بار مرور کنيد حرف خودتون رو

kelashinkof_1975: متوجه تاسف من مي شويد

kelashinkof_1975: واقعا پيشنهاد مي کنم از خدا بترسيد

aboozar: هرکسي موضف به روشن کردن منظور خود است. شما منظوز خود را واضح و شفاف بيان کنيد.

kelashinkof_1975: aboozar: مگر سخنان رهبري براي شما ملاک است ؟ شايد اين سخنان از نظر شما تحريف شده ، از ظنر شما بر اساس اطلاعات نادرست اطرافيان ، برخي از آنها به نظر شما غلو آميز ، برخي ديگر از آنها به نظر شما نادريت و بعضي ديگر به نظر شما اصولا جعلي بانشد؟

kelashinkof_1975: آنقدر واضح است و تاسف برانگيز که نيازي به هيچ توضيحي ندارد...شايد اين حرفها از نظر شما نحريف شده ....يعني چيه؟؟؟

kelashinkof_1975: اگه اعتقاد داشتم که تحريف است يا دروع که نمي گفتم

kelashinkof_1975: واقعا اينجوري بازجويي مي کنيد از خلق الله؟

kelashinkof_1975: فکر مي کردم اگر باهم اختلاف سليقه سياسي داريم

 

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: