...::کلاشینـکـف دیـجیتال::...
نیش کلاش از بهر کین نیست، اقتضای طبیعتش اینجوریه!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهمن هدایتی - دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧

روپوشی از ایدئولوژی!

فوائد پنهان "ایدئولوژی" برای طبقه متوسط! این پیکان زیر پل حافظ پارک شده است و روکش جالب آن احتمالا حاصل سلیقه و صرفه جویی یک کارمند است از مظاهر ایدئولوژی!

!

بهمن هدایتی
عبدالله بن عبدالله بن عبدالله...بن آدم صفوه الله!
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من: