جنگ نامشروع!

....و جنگ شروع می شود! و بزرگترين پوشش خبری تاريخ رسانه ها ايضا!
جز صهيونيست های اسرائيلی و آمريکايی هيچ کس به اين جنگ راضی نيست!
مجموعه عکسهای جالبی از جنگ اول خليج ۱۹۹۱ در کويت! را
اينجا ببينيد!
آيا اين جنگ همان جنگ وعده داده شده ای است که در احاديث آخر الزمانی بدان اشاره شده؟
می گويند در آخر الزمان حفظ ايمان به مثابه نگاه داشتن آتش در کف دست است!
اما چه باک ما را که نوح کشتی بان است!اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان!
imdf27092001125127a.jpg
اين عکسها را هم ببينيد!

/ 3 نظر / 49 بازدید
sabokbar

سلام، ان شاء الله قبل از حمله آمريکا و انگليس، صدام خودش سقط بشه و يه ملت راحت بشه.

حميد

آقا اينجا چه خبره؟ مگه قرار نيست که زنها بروند و درگوشه بيت! ور دل آقاشون! در عزلت روزگار بگذرانند؟ پس اين بانوان بی ملاحظهء نافرمان! چرا در جامعه پديدار شده اند؟ حتما قصد دارند که جوانان مردم را به حرام بياندازند! ... من که از کفم رها شد قرار دل!!

شوشه

وا! خدا مرگت بده عمو کلاش! من نباشم و نبِنم اين زنا رو که از خونه بيرون اومدن مگر جز به ضرورت! يا فتوای شيخ نادان !! خدا مرگت بده عموی بی دين و ايمان!! زود برو اينا رو بچپون توی پستوشون تا مردم رو به فسق نکشوندن!!!