اقدام عجیب امام جمعه تهران!

به جان ارژنگم همین لحظه با این جفت گوش هام خودم شنیدم و شاخ درآوردم: آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران دقایقی قبل در خطبه های نماز جمعه این هفته، وقتی وقایع نهضت تنباکو را بازگو می کرد در  اقدامی عجیب از ناصرالدین شاه قاجار به عنوان "ناصر قاجار"‌نام برد !

 وی که سردرگمی مخاطبان از این نامگذاری را حس می کرد، دلیل این تغییر نام را بی اعتنایی حقیقی این سلطان قاجار به "دین"  و  عدم روا بودن نام "ناصرالدین" برای این شاه قاجار توصیف کرد!

ناصر قاجار!

لابد این به بعد منتظر اسامی چنین برای شاهان ایرانی باشیم : کوروش سگ مادر، رضا کثافت، مظفر عن دهن، داریوش بی شرف!

می ترسم چندسال بعد بشنویم که بگویند مثلا سلسله قاجار یا پهلوی همه اش جنگ روانی استکبار بوده و اصلا چیزی نبوده و اصولا بعید است که مردم ارزشی و حزب اللهی ایران در طول ادوار تاریخ چنین شاهانی داشته باشند!

-عکس بامزه ای از ناصر قاجار (+)

-تاریخ هموژنیزه شده!(+)

/ 42 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حجت اله عرفانیان

دست را باز کن به شکله شکل آلله بر عکس علی و عدد 7777 نوشته وسط پنج انگشت 7777 انگشتان تقسیم بر 5 پنج تنه آل عبا =12 امام و 7777تقسیم بر 14 معصوم میشود 5 تنه آل عبا در دست انسان مشت نشانه خروار است خوانده میشود بیاخ یعنی 60 دوازده امام ضربدره 5 تن =60 شصت واگر خدا را در نظر نگیریم و انگشت شهادت را ببندیم میشود 63 تقسیم بر 5=12 امامه شیعه 63تقسیم بر 14=5 تنه آل عبا 63 تقسیم بر 12 امام میشود 17 رکعت نماز چهار انگشت میشود 64تقسیم بر 12 =17 رکعت نماز میشود دوازده امامو پنج تنه چهارده معصوم داری انگشت شهادت میگوید حق با آن سه تن نیست دست را باز کن و انگشت شهادت را ببند خوانده میشود بیاخ شصت میگوید این سه تن بیاخ حق با شما نیست انگشت شهادت را ببند بر شصت وانگشت شهادت دست راست را در داخله این دو قرار بده همه میگویند این سه خلیفه نابکار بودند هم انگشت شهادت با شصت میگوید حق با سه تن نیست دست چپ را مشت کن و انگشت شهادت و شصت را بلند کن هر کسی قبول نکند شصت را هم بلند کن میشود تفنگ دشمنا چیزه دیگه ای هم میبینند هر کس حق را قبول نکند به درد لای جرز هم نمیخورد از گوش تا چشم پنج انگشت است نه سه از دماغ تا چشم س

حجت اله عرفانیان

از نماز روز روزه و ساعت و ثانیه پرسیدم حق با کیست گفت با علی 12 نور ولایت علی ضربدره پنج تنه آل عباء =60 شصت همان دقیقه است و یا شصت دست که مردم عامه به آن بیاخ هم میگویند خداوند د ید این سه خلیفه جنگ طلب و خونریزند فرمود از دوازده ماه سال را قبول کنید و این چهار ماه خونریزی حرام است گفت این چهار حرامی خوانده شد بدن انسان مثله ستاره پنج عضوء بزرگ و شریف دارد با سه عضوء کوچک و حقیر پنج عضوء شسته میشود در وضوء سه عضوء مالیده میشود بو گندو ماشین 5 چرخ داره زاپاس بیاد بگه حق با منه بسه دیگه سه سه نکنید عدد یک و دو و سه دور ترین عدد به خورشید و عدد 4 نزدیک ترین عدد به نور ولایت عصمت و پیامبر اعظم است پنج تن خانواده رسوله خدا دانشمندان گفته اند در یک سانتی متر بدن انسان 12 متر عصب و سه متر موی رگ میباشد اینجاء آن سه را موی رگ خوانده نه رگ در قران دوازده آیه اما ما و امامن و بنام پنج تن پنج بار کلمه کسا ء در قران آمد ه پنج انگشت داری بدست این نشانه پنج تنست با 14 بند انگشت بنام 14 معصومه شیعه است

حجت اله عرفانیان

آیه های حق قرآن میگوید چنین نیست جز حیدر امیرالمومنین کند دره خیبر چنین گفت رسوله نازنین مرحبا مرحب کش قرآنو دین بر علی شد اینچنین شد امامه اولین گفت پیغمبر بر علی اجرا عظیما اینچنین زاده کعبه امیر المومنین حمدو قلهو آیه الکرسی به عرشه کبریا مدح او گوید به دوش مصطفا عشق میگوید به وصفش این چنین نیست جز حیدر امیرالمومنین چه مبارک سحری بودو چه فرخنده شبی لیله القدر به کعبه وصی دوشه نبی سوره انا فتحنا لک فتح مبینا حیدر است بر همه عالم علی والله سر است اوالئک هم خیرالبریه در کعبه علی به دوشه نبیه خدا گفته چنین نیست چون والله امیرالمومنین قهرمان صف شکن همواره غوغا میکند درب خیبر را علی ناگه ز جآء بر می کند لا حول ولا قوت الا بلله وارث ختم نبی هم کف زهرا ست این علی یا علیمرتضاست دست حق باشد یدالله کعبه را ناگه درید شد شکاف حیدری در ظلع کعبه چون پدید شد مشخص وارث پیغمبری در حرم همچون خلیل الله گشته بت شکن آنکه پا دوش نبی بنهاده پا مولاء علیست آتشه عشقی که ابراهیم را بر گرفت کعبه را در هم شکست بتها به دوشه مصطفا بت شکن مثل احمد عشق زهرا ست تنها علی شاهنشه سریر ولایت علی از انما ولی یکموالله برتر

حجت اله عرفانیان

ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی حقا که تو داماد احمدی گنج نهان بارگه کبریا علی زیر نگین توست همه ما سوا علی هفت آسمان به درت سجده میبرند ای خاک پای جا نمازت توتیای چشم عارفان علی ای نور جاودانه ارضو سماء علی حسنه خدا در آءینه ات جلوه میکشد جلوه نمای مکتب شیعه مولاءعلیست ای جلوه گاه نور جمال کبریا یا علی هم آئینه رسالتو هم آینه امامتی اقیانوس نبی بحر کرامتی هم آئینه خدا در قیامتی جانم به فدایت که بهر عنایتی روزه پیروزی به کعبه علی دوشه نبی روز ه محشر هم لوای حمد بر دوشه علی کیست در این تصویر در آئینه احمد علی شب نشین عرش بوده پرده دار عالمی با نبی همراز سبحان الذی اسری علی پرده دار لو کشف مولا علیست پاک میکرد اشک را تا سحر مولا علی غربت نیمه شب او که خشمش بود خود آئینه غمها علی صهر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتی یو انماست وارث گنجینه سر قضاء قابل تشریف قوله لافتی مولا علیست صاحب لاسیف بر ارباب معرفت دین خدا قابل تشریف قول لافتی مولا علیست فضل الله المجاهدین علی القاعدین قسم به توحیدو نبوت رب العالمین اسم اعظمست نام علی علی محمد استو محمد علیست باور نداری شکسته نام محمد بنویس عکس نام محمد

حجت اله عرفانیان

5 عضوء شسته میشوددر وضوء و سه عضوء مالیده میشودای پر رو سه عضوء بوگندو مسح میکشی بر سرت نشی خاک بر سر شر آن سه کم شود از سرت شرت را کم کن از سر ما مارو عقربو عنکبوت سیاه کی بوود جانشینه رسوله خدا با دو پای بوگندو گند نزن به کفشو جوراب ما راستی در بدن انسان مثل ستاره 5 عضوء بزرگ و شریف وجود دارد با سه عضوء کوچک و حقیر اگر 71 فرقه بدانند این سه عضوء کوچک و پلید وجود دارد همین را علمه عثمان کرده و میگویند حق با ماست از وضوء پرسیدم حق با کیست گفت با علی یک دست شبیه الله بود پنج حروف دارد نامه الله با فاطمه پنج تنه آل عبا ست یک دست کور نیستی نگاه کن چهارده بند انگشت داری چهارده خط انگشت داری در دو دست14+14= 28 تقسیم بر 5 =5 تنه آل عبا 28 خط انگشت در دو دستداری - 4خلیفه =24 -12=12 دو بار میگوید تو دوازده امام داری دوازده امام داری هر دو دست ده انگشت داری با دو شصت بر دهانه دشمنه مولاء نشست

حجت اله عرفانیان -هفته ای اراکی

کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قران تمتام آیه ها حق با علیست علی ای ماورای درک انسان تمام آیه های خوب قران آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود کعبه میگوید خدا حق با علیست علی در کعبه چون آمد بدنیا شکاف کعبه میگوید همین را چه مبارک سحری بودو چه فرخنده شبی لیه القدر به کعبه وصی دوشه نبی حمدو قلهو آیه الکرسی به عرشه کبریا مدح او گوید به دوشه مصطفا بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است ای گوهر بهر ولا علی آئینه تمام نمای قائم آل محمدی بر گل رو یش صد هزاران آفرین مرحباء بر قامت زیبای او قدرت پروردگاره در زمین

حجت اله عرفانیان -هفته ای اراکی

نام محمد عکسش میشود دم حم خون حم سوره قرآن علی برعکس میشود یلع پایدار نام محمد هم علیست باور نداری نام محمد شکسته بنویس عکس نام محمد هم علیست کف دستت نوشه 81و 18 منهای هم کن میشود سن پیامبر و علی (ع) این دو قرینه یکدیگر بودند مثل هم صهر ابن عم وصی مصطفا حله پوشه حل عطایو انماست خواند احمد خویشتن را با علی مولای امت تا بدانی مصطفا جز مرتضی هم تا ندارد تا بدانی ملک هستی جز علی سلطان ندارد ابو بکر 2سال بیشتر زنده نماند و عمر 10سال 2+10=12 حق با 12 امام شیعه بود عدد حروف اسم سه خلیفه هم میگوید حق با 14 معصوم شیعه است پنج انگشت داری بدست با 14 بند انگشت این نشانه 14 معصوم شیعه است ابوبگر بر عکس خوانده میشود رکب وبا که بر سر امت اسلام نازل شد از وضوء پریدم حق با کیست گفت با علی 5 عضوء شسته میشود در وضو سه عضوء مالیده میشود بو گندو نشوی خاک بر سر شرش را کم کن از سرما مارو عقربو عنکبوت ساه کی بوود جانشینه رسوله خدا عمر = رمع ابو بکر = رکب وبا عثمان = نام ثع خون حیض تف به روی 71 فرقه نادان کور دل اینم سه نام کثیف خجالت آور که شما به آن افتخار میکنید در دوره آخر الزمان عقل و علم پیشرفت نمود ه و حقایق بر

مصطفی

معلومه تاریخ دان نیستید خیانتی که ناصردین شاه کرد کسی تاحال نکرده.

س ص

من نمی دونم چرا اینجور برداشت کردین . اون اسمی رو که از شاه قاجار نوشتین همراه با فحش نبود که اسم شاهای دیگه رو با فحش نویشتین

بني بشر

داستان قلعه حيوانات جورج اورول يادم افتاد ؟