مناظره من و ابوذر! بخش چهارم!! همه چيز از لينک دادن به سجاد شروع شد!!

kelashinkof_1975: http://www.webnegasht.net/ :   وارد کارگر می شی.سمت راست! مرکز عرضه محصولات فرهنگی! بله پاساژ مهستان! اینجا هم برای تفریح خوبه! از نوع حوسین حوسین! یا خیلی خط فکری شه! صدای فریاد های حسن عباسی میاد!.اگر هم گوشت رو تیز کنی شاید صدای حسن رحیم پوری، پناهیانی

aboozar: مگه تو اين چيزها رو تبليغ کني. مگه دنبال کار کردن رو ذهن بچه هاي مردم باشي که حتي به اندازه تو سياست ندارند.

kelashinkof_1975: سلام عليکم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

kelashinkof_1975: بچه هاي مردم مگه شعور ندارن؟

kelashinkof_1975: تو بگو...ما هم مي گيم

kelashinkof_1975: بهترين اش رو انتخاب مي کنن

aboozar: نه حتي سياست علوي . حتي سياست انگليس.

aboozar: همه جرياناتي که روي ذهن مردم بشکل غير مستقيم کار مي کنند واميد دارند تا بتوانند از افکار مردم سوء استفاده کنند ، دقيقا شعهارهايي از جنس شعازرهاي تو مي دهدند. چقدر اين حرفت به اين جمله شبيه بود : دانستن حق مردم است.

kelashinkof_1975: شما روي ذهن مردم غير مستقيم کار مي کنيد؟

kelashinkof_1975: چيکار مي کنيد؟

kelashinkof_1975: کدوم راه درسته ؟

kelashinkof_1975: بايد گفت؟

kelashinkof_1975: نگفت؟

kelashinkof_1975: دانستن حق مردم نيست؟

kelashinkof_1975: چون شعار حجاريان بوده ؟

kelashinkof_1975: مردم بايد گوسفند باشن؟

kelashinkof_1975: ما هم بريم به مردم انگ و تهمت بزنيم خوبه ؟

kelashinkof_1975: سياست انگليسي

kelashinkof_1975: در خط دشمن ؟

kelashinkof_1975: اين افشاگريه؟ شفاف سازيه؟

kelashinkof_1975: تررد در خونه يزدي و سفارت انگليس؟؟

kelashinkof_1975:

kelashinkof_1975: حاجي دست بردار از اين کارهات

kelashinkof_1975: اشتباه داري مي ري

aboozar: کلمه حق يراد به الباطل .امير مومنان علي عليه السلما .

aboozar: aboozar_mr: ما را رها کنيد در اين رنج بي حساب

aboozar_mr: با قلب پاره پاره و با سينه اي کباب

aboozar_mr: عمري گذست در غم هجران کوي دوست

aboozar_mr: مرغم درون آتس  و ماهي برون آب.

aboozar: فعلا که الحمد لله خوب حواس عاقلان به جنابعالي جمع است وخدا را شکر مي کنم .

aboozar: کلمه حقي بود که از دهان کافري بيرون آمد و منظور باطلي داشت. لا حکم الا لله . کساني اينها را مي گفتند که از چادرهايشان مانند صداي وز وز زنبور صداي قرآن مي آمد و ابن عباس را شبهه زده کردند.

aboozar: اينها چيزهايي است که خود مي گويي

aboozar: ان الانسان يحب ان يفجر امامه

aboozar: قرآن کريم .

aboozar: بجاي معلم شدن ، کمي هم شاگرد شو.

kelashinkof_1975: اها ، يعني "کفر" هم به اتهامات من اضافه شد؟

kelashinkof_1975:

aboozar: اين نظر تو است.

aboozar: من چيزي نمي گويم .

aboozar: اگر بمن هم ثابت کني ، شايد من هم بگويم .

kelashinkof_1975:

kelashinkof_1975: من به اين ديني که تو داري

kelashinkof_1975: اين فهمي که تو از اسلام و انقلاب و نظام و ...

kelashinkof_1975: داري

kelashinkof_1975: کافرم

kelashinkof_1975: و به اين کفرم هم افتخار مي کنم

kelashinkof_1975: در دين من، وقتي ادم نمي تونه بحث کنه، نبايد تهمت انگليسي بودن بزنه

aboozar: چيز غريبي نيست.

aboozar: چيز جديدي نيست.

aboozar: در دين من ، وقتي آدم تهمت عدم توانايي در بحث به کسي مي زنه که او و امثال او را در بحث محاصره مي کنه ، بايد قبول کند که روش انگليسي ( يعني دروغ ) را انتخاب کرده .

aboozar: بسم الله. نقدي بر خط فکري و جريان سازي روزنامه شرق - علي عبدي : http://www.masihm.com/Post-237.aspx

 

 

aboozar: يک چيزي احمد.

aboozar: حاضري يک مطلب کامل در نقد ابراهيم يزدي تو وبلاگت بزني ؟

kelashinkof_1975: يعني من بنويسم؟

aboozar: نقد کل جريان ، ماجراي دولت موقت ( قطب زاده ، امير انتظام ، يزدي و ... ) و بعد هم نامه محتشمي ، جواب حضرت امام ، رفتار نهضت در جنگ ، رحلت امام ، الان و آينده

aboozar: بله . تو

kelashinkof_1975: اره مشکلي نيست

kelashinkof_1975: من هم نقدشون مي کنم

kelashinkof_1975: هم نکات مثبت شون رو مي گم

kelashinkof_1975: انصاف اينجوري حکم مي کنه

kelashinkof_1975: مشکل نهضتي ها بيش از اونکه سياسي باشه و ...اين چيزهايي که شما نوشتي

kelashinkof_1975: مشکل عقيدتي دارن

kelashinkof_1975: مشکلي که خيلي فراتر از جمهوري اسلامي و ..است

kelashinkof_1975: به نوع ديدشون در مورد اسلام برمي گرده

aboozar: بطور کامل يک جريان شناسي کامل بده .

aboozar: نکات مثبتشون در چه رابطه اي ؟ اينکه مثلا هر صبح دستاشونو با صابون مي شورند ؟

aboozar: يا اينکه واقعا انقلابيند ؟ يا اينکه جاسوس نيستند ؟

aboozar: وابستگي به غرب ندارند ؟

aboozar: قبول داري نهضتي ها مشکل اساسي عقيدتي دارند ؟ در ادامه ماجراي جبهه ملي ومرتد شدن آنهات ؟

kelashinkof_1975: بابا جون ، چرا اينجوري حرف مي زني؟ مودبانه و منطقي بيا بشين ، حرف بزنيم

kelashinkof_1975: "مبادا دشمني شما با قومي باعث شود که شما از جاده عدالت خارج شويد

aboozar: کجا ؟

aboozar: من حاصرم .

aboozar: اولا :

aboozar: اينکه مي گم جبهه ملي مرتد است بي ادبي است ؟!

aboozar: جبهه ملي از امروز مرتد است . امام خميني ( ره)

kelashinkof_1975: جبهه ملي چه ربطي به نهضت ازادي دارد ، اولا ؟

kelashinkof_1975: تو داري در مورد نهضت آزادي حرف مي زني

kelashinkof_1975: به اين اسوني تهمت نزن! باور کن خدا مال همه است، خدا از تهمت به کافر هم نمي گذره

aboozar: بي ادبي شد ؟ خروج از اعتدال است ؟ مرا به امامم ببخشبد/. چون فقه من از خميني است. نه از ابراهيم يزدي که امام خطرشان از منافقين اين فرزندان عزير مهندس بازرگان بخاطر دخالت بي جايشان در تفسير قرآن و نهج البلاغه بيشتر ميداند. ببخي.د باز هم بي ادبي شد. خروج از منطق هم . بي عدالتي هم

aboozar: بي سوادي واقعا از نظر سياسي يا اينکه خود را به آن راه زند هاي که نميداني نهضت آزادي از دل جبهه ملي بيرون آمد ووابسته به آن است وامام به آنها گفت که بيايند وبرائت خدو را از جبهه ملي اعلام کنند. ببخيد. من هم مثل امامم نهضت ازادي را به جبهه ملي متصل مي دانم .

aboozar: جملات امام تهمت بود. عذر مي خواهم.

kelashinkof_1975: نظر ولي فقيه حي حجت است براي شما يا ولي فقيه فقيد؟

aboozar: نمي دانسمت مي شود غير مستقيم ،يک مجتهد اعلم فقيه کامل و عارف وال را به خروج از عدالت ، تهمت زدن و دروغگويي متهم کرد. با گفتن اين حرفها ، يه کسي که ، جملات آن منجتد را دقيقا در مصداق ( نه با تحريف ! ) نقل کند !

aboozar: عارف واصل.

kelashinkof_1975: اين را جواب بدهيد

BUZZ!!!

aboozar: نظر ولي فقيه . همين والسلام . اختلافي بين ولي حي و فقيد نيست. ولي حي نيز نظر ولي فقيد را دارد. مگر اينکه شما ادعا کني بين ولي حي و فقيد اختلافي هست که اين ، همان کاري ايت که انگليس مي کند. آيا معتقد به اختلاف بين ولي حق و فقيد هستي ؟

kelashinkof_1975:

aboozar: مگر بين رسول خدا و علي اختلاف بود ؟

aboozar: يا بين حس و حسين ؟

kelashinkof_1975: بالاخره چي شد؟

kelashinkof_1975: نظر کدوم رو قبول داري؟

kelashinkof_1975: اختلاف رو که من نمي تونم ايجاد کنم

kelashinkof_1975: ولي اگه باشه ، چي ؟

kelashinkof_1975: تو کدوم رو قبول مي کني؟

kelashinkof_1975: اين رو جواب بده

kelashinkof_1975: اگر اختلاف بود ، بين حرف ولي فقيه حي و فقيد ..کدوم رو قبول مي کني؟

aboozar: تفاوت روش ، تفاوت ديدگاه است ؟

aboozar: چيزي نشد.

aboozar: جوابت فرستاده شد.

aboozar: شما مدعي آن هستي.

aboozar: نه .

aboozar: بصراحت بگو .

kelashinkof_1975: آقاي محترم

kelashinkof_1975: من مي توانم اختلاف ايجاد کنم ؟ بين اراء ولي فقيه حي و فقيد ؟ من که نمي تونم،

kelashinkof_1975: مثلا فرض کن در قضييه موسيقي

kelashinkof_1975: نظر امام با نظر رهبري فرق دارد

kelashinkof_1975: براي شما کدام حجت است ؟

kelashinkof_1975: اين را جواب بده با صراحت

kelashinkof_1975: بدون طفره رفتن و ...

BUZZ!!!

aboozar: ببينم يک سئوال ازت مي کنم ؟ اگر من بهث اختلاف بين رسول خدا و علي در احکام اوليه را نشان بدهم چه مي گويي ؟

aboozar: من بهت مي گويم رسول خدا ، بر اسب زکات نبست ولي علي بست. اين يعني چه از نظر تو ؟

aboozar: aboozar_mr: شما مدعي آن هستي.

aboozar: اولا : خودت مي داني که اين بحث يک بحث انحرافي است.

aboozar: دوما : کسي که دائم در طول اين سه مناظره طفره رفته کسي جز تو نيست.

aboozar: و کسي که کارس فقط به انجراف کشيدن بحث بوده فقط تو هستي

kelashinkof_1975: بابا بحث انحرافي چيه ؟!!! من از شما سئوال کردم

aboozar: و دقيقا همان کسي که اين اتهام را به همه عالم مي زند

kelashinkof_1975: جواب بده

kelashinkof_1975: فحش و بدبيراه و ..هم نده

kelashinkof_1975: حالا خوبه اصل اختلاف رو قبول کردي!! (همين مثال پيامبر و حضرت علي )

kelashinkof_1975: خوب جواب بده

kelashinkof_1975: در صورت وقوع هرگونه اختلاف راي بين ولي فقيه حي و فقيد ....در هر موردي ...اوليه و ثانويه و ...شما کدام رو انتخاب مي کني؟ کدام رو مي پذيري؟

kelashinkof_1975: اين رو جواب بده بدون حاشيه

aboozar: من هم بشما مي گويم اختلاف فقهي ديدگ اختلاف ديدگاه ولايت است ؟ اين انجراف نيست ؟ مغاله در عدم انطباق مصداق نيست ؟ به اين قياس مع الفارق نمي گويند ؟ تمام شرايط قياس مع الفارق در آن جمع نيست ؟ اينکه امام حکمش در مورد موسيقي ( که احکام تابع زمان و مکان وشرايط اند ) با رهبر تفاوتي داشته باشد ( که در حقيقت ندارد ) دليل بر اختلاف بين ولي حق و فقيد است ؟

aboozar: من تو را دوباره به يک چاه استدلاليانداختم .

aboozar: مثل هميشه .

aboozar: اين جچاه استدلالي که همينطور داري توش مي ري پايين تر

kelashinkof_1975: اقا!! اصلا من توي چاهم !

kelashinkof_1975: شما جواب منو بده

kelashinkof_1975:

kelashinkof_1975: خودت مي گي اختلاف فقهي

kelashinkof_1975: خوب پس اختلاف است ديگه ؟؟؟ نه ؟ خودت گفتي

kelashinkof_1975: من مي گم در اين اختلاف فقهي که خودت قبول کردي ، کدوم حرف برات حجت است ؟

kelashinkof_1975: اين رو بگو

kelashinkof_1975: عصباني هم نشو

kelashinkof_1975: خونسرد و اروم

kelashinkof_1975:

kelashinkof_1975: دعوا که نداريم باهم

kelashinkof_1975: داريم دوستانه بحث مي کنيم

aboozar: اين اسيت که خود امير مومنان علي عليه السلام به آنکسي که به او اين شبهه را مطرح کرد چواب داده.

aboozar: کسي مانند تو به علي رو مي کند و مي گويد : رسول خدا که رسول خدا بود بر اسب زکات نبست ، تو مي بندي ؟ علي 2 جواب به او داد

aboozar: جواب اول : رسول خدا رسول خدا بود و من علي امير مومنانم . او ولايت داردو من هم دارم .

aboozar: جواب دوم : شما آنزمان اسب کم داشتيد وشتر زياد

aboozar: امروز شما شتر زباد داريد واسب کم

aboozar: البته من اسم ايو دو حيوان را مثل اينکه برعکس نوشتم .

/ 26 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ا.ر

حاج آقا! کٍلاشه ؟ نه اين قسمتی که شما دست زديد کُلاشه !

امير

جناب احمد شما ميدانستی که تعدادی از سپاهيانی که اخيرا در حادثه هواپيما ترور شدند مخصوصا سردار کاظمی مقلد ايت الله منظری بودند؟

سموات

سلام! چرا چرند می گوئيد ؟کاظمی کجا ؟ منتظری کجا؟

دهقان

بابا آره دیگه احمد جان! این منتظری "اخیرأ" کثافت بو گندوی لعنتی بی خدای کافر بی شرف و بی پدر کجا و اون سردار کاظمی عزیز که خودمون تصمیم گرفتیم بفرستیمشون اون دنیا کجا؟! بابا بذار این سموات عزیز برای تک تک ما کارنامه ی اعمال بنویسه، خدا هم نعوذ بالله با وجود حضور این از خدا خداتر شده ها باید گویا بروند... بنازیم مولا علی (ع) را که در جواب تندروهای بی عنان خوارج اللهی شده ی عصرش فرمود : "به خدا قسم الحکم بالله تان، وسیله ای حقی ست که از آن طلب باطل دارید" حالا جناب احمد جان، کوتاه بیا، امروز "سموات" ها جوجه خود بزرگبینانی هستند که بر شرف و ناموس این ملت فرمانروائی کثیفی میکنند و حکم بی آبروئی خود را در ادامه ی اه پر صلابت امام راحل(ره) سالهاست که صادر کرده اند اگرچه خود هم در غبار تندرویهای کودکانه شان دیگر توان دیدن آن را ندارند

آرش كماندار

به نام خدا با سلام آقاي كلاشينكف من تازه با وبلاگ شما آشنا شدم و مناظره شما با جناب ابوذر نظرم را جلب كرد برايم خيلي جالب بود كه مي ديدم ابوذر خيلي راحت و با استدلال با شما بحث مي كند و شما مرتب سعي مي كنيد با ايجاد فضايي انحرافي ايشان را متهم به تندروي كنيد ايشان در پاسخ شما در خصوص نظر مخالف ولي فقيه زنده با ولي فقيه مرحوم بروشني پاسخ شما را با مثالي كه از حضرت علي آوردند دادند اينها اختلافات فقهيست كه بين همه علما وجود دارد اما شما متاسفانه از دل اين اختلاف فقهي بسيار ساده مي خواهيد باطلي را رنگ حق بدهيد شما در سيره ۱۴ معصوم هرگز نمي بينيد آنها در اصول و حق با هم اختلاف داشته باشند در انقلاب بين ولي فقيه حال و گذشته هم اينچنين است اصول انقلاب را امام ترسيم كردند و مقام معظم رهبري هم بر اساس همان اصول حركت مي كنند اين چيز دشواري نيست كه شما متوجه نمي شويد

آرش كماندار

اين اصرار شما در تطهير نهضت آزادي كه امام منافقين جنايتكار را فرزندان معنوي آنها دانستند بسيار جاي تامل دارد نمي دانم شما چند سال داريد اما كاش روزهايي كه مردم به عشق امام نهضت آزادي را به قله افتخارات رساندند و زمام كشور را بدستشان دادند اما آنها با نامردي وجفا در حق مردم از پشت به امام و مردم در قضيه كردستان در قضيه لانه جاسوسي در مذاكره با امريكاي جنايتكار و... خنجر زدند مي ديديد ما هنوز دوستان شهيدمان را كه به واسطه مذاكره مسخره هئيت سوء نيت بازرگان بدست جزب دمكرات و كومله در كردستان شهيد شدند از يادمان نرفته البته شما مي توانيد به ياد نياوريد اما اين دولت بازرگان بود كه با مماشات ومذاكره باطلي كردستان را دو دستي تقديم ضدانقلاب كرده بود ايا در طول جنگ نقش ستون پنجمي بودن همين نهضت آزادي و جبهه ملي از يادتان رفته ولي بچه هاي رزمنده هنوز يادشان نرفته

آرش كماندار

اينجا نظرات بسيار سخيفي در هجو و فحاشي به جناب ابوذر ديدم ايرادي ندارد هر چه مي خواهند بنويسند اما براستي فكر مي كنند مي توانند با فحاشي فردي را از نوشتن حقيقت باز دارند نهضت آزادي امتحان خود را در اين انقلاب پس داد همانطور كه آيت الله منتظري پس داد امام تكليف آنها را براي ملت مشخص كرد و اينكه گروههايي مدعي پيروي از خط امام مدام سعي مي كنند اينها را تطهير كنند و بازهم اشتباه گذشته را تكرار كنند آيا نمي تواند سياستي از طرف دشمنان قسم خورده انقلاب باشد آقاي كلاشينكف من ابوذر را مي شناسم نه شما را اما مي توانم سخن حق از باطل را تشخيص دهم البته سعي ميكنم چنين باشم نه با شما خصومتي دارم نه با جناب ابوذر الفتي اما همين نظرات مي تواند خيلي چيزها روشن كند تنها مي توان در پايان بنويسم سعي نكنيد نهضت آزادي و امثال منتظري ها را تطهير كنيد آنها زماني مورد قبول مردم واقع مي شوند كه توبه كرده و به مسير انقلاب و مردم و ارزشهاي انقلاب بازگردند و تا زمانيكه در مسير مخالفت با رهبري و امام و انقلاب ومردم و ارزشهاي انقلاب پيش مي روند مترود ملت مسلمان ايران هستند

سموات

سلام!من که بيشتر می بينم شما به جای خدا حکم صادر کرده ايد و اين بنده را داخل کرده ايد در خوارج ! اين بنده حکمی ندادم که در قد وقواره حکم الهی باشد ! به جای کنار زدن موضوع اصلی لطفا ثابت بفرماييد که حاج احمد کاظمی مقلد منتظری بوده است !اگر ثابت کرديد ما هم قبول می کنيم اگر نه لطفا شايعه درست نکنيد !اندکی تقوا ضرری ندارد! ياعلی!

سيد مهدی

خيلی سنگينه .... سياست به معنای پدر سوخته بازی !!!

هيچی

واقعا برای خودم متاسف شدم که دارم تو دنيايی زندگی ميکنم که به خاطر اونچيزی که خدا برامون فرستاده که راه رو بهمون نشون بده اينطور به براهه رفتيم و اينقدر به هم ناسزا ميگيم ابوذر جان افراط در دين يعنی انحطاط من تو رو کمتر از طالبان نميبينم که مرده رو از قبر در آوردن چون محاسنش رو تراشيده بود و شلاقش زدند اين يعنی افراطگرايی در دين نيازی نيست هرجا حرف کم اوردی بسم الله بسم الله بگی يا يه ايه و حديث و يا حتی شعری از حافظ و سعدی که خودشون در اين وادی معرفت به درجات بالايی در کمال رسيدند رو اين وسط بياری که خودتو مظلوم جلوه بدی خدا به تو و امثال تو رحم کنه فقط اين رو ميتونم از خدا بخوام اونم تو ۲۸ ماه رمضان. تو رو خدا لااقل علی رو باخمينی قياس نکنين اين کجا و ان کجا