پست های ارسال شده در مرداد سال 1384

زندگی يعنی ...! (کاملا در چارچوب شرع است! سئوال نفرماييد!)

زندگی يعنی گفتن «الحمدلله» غليظ ! زندگی يعنی حکمرانی بر «انجمن» زندگی يعنی کثرت «اولاد»  و «زن» ! زندگی يعنی داشتن «مرکب» و يک «مرزعه» زندگی يعنی آروغ بعد ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 31 بازدید