پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

آلیس در قهوه خانه، نون زیرکباب و شمایل سانسور شده و رابطه مهدوی کنی و شجريان!

-چون دوستان استقبال جالبی از پست قبلی(+) کردند و حتی خیلی ها  دچار حالت "آلیسی در شگفتزار" شدند،  عکس دیگری  را از همان ... ادامه مطلب
/ 56 نظر / 27 بازدید