پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

بازی چيه؟!...رابطه ويتگنشتاين ، حیله های زنانه، ميليتاريسم و حاج رضا!

بازی چیه...؟! "بازی" حاصل حیرت و لذت  است، رفتاری که از یک نوع حیرانی آمیخته با تنزل و ناامیدی در "شناخت" برمی آید، ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 73 بازدید