پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

.شهروند عزیز! سلولهایت را برای سیستم کردن دوست داریم!

 شهروند محترم! با سلام ، به مرکز ساماندهی فیزیولوژیکی-ایدئولوژیکی شماره 513 خوش آمدید، لازم است بدانید شما در طول ساماندهی، مطلقا دردی نخواهید داشت ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 87 بازدید

آخرین لحظات یک مرزبان ایرانی/ فیلم

"ابراهیم! داغٌم...ممد...داغُم،هاشمی!...داغٌم!  جناب سرگرد! داغُم، آب بدین"  بوی گوشت و باروت سوخته، عطش،داغی، خون، سرباز، مین، مرز، مرگ...وطن! نیازی به رومانتیک بودن ... ادامه مطلب
/ 67 نظر / 74 بازدید