پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

"بورکراسی مهرورزانه دولت نهم"، تخلیه خانه مدیران برای مسافران نوروزی

یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیشکی نبود، ‌یک اسفندیاری بود،‌رحیم مشایی! این اسفندیار رئیس سازمان میراث فرهنگی و ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 30 بازدید