پست های ارسال شده در آبان سال 1389

دادی بر بادم! بردی از یادم! اصولگرایان و احمدی نژاد!

 "غلامحسین الهام،فاطمه رجبی، اسفندیار رحیم مشایی، علی کردان، سعید مرتضوی،محمدرضا رحیمی، محمد علی آبادی و محمدعلی رامین" این اسامی ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 98 بازدید