طرح شناسایی "اغتشاشگران" در مسجد

طرح شناسایی اغتشاشگران در مسجد

چیک چیک آب وضو، دم در مسجد،لحظه عکس، لحظه طرح شناسایی اغتشاشگران دم در مسجد!

طرح شناسایی اغتشاشگران در مسجد

طرح شناسایی اغتشاشگران در مسجد

طرح شناسایی اغتشاشگران در مسجد

/ 49 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی

در جواب این پیام زیر: "" نمیدانم میدانید دیکتاتوری استالینی یعنی چه؟ میدانید حکومت کا گ ب در شوروی کمونیستی یعنی چه؟ نمیدانم سرنوشت پینوشه در شیلی را خوانده اید؟ زدند و کشتند و زندانی کردند و این اواخر خبر وحشتناک تجاوز به نوجوانان و جوانان این مرز و بوم توسط قوم لوط که ناجوانمردانه پشت خرمنی از ریش دم از مسلمانی میزنند و در خلوت آن میکنند که اسراییلیهای غاصب با فلسطینیهای مظلوم نکرده و نمیکنند. به کجا میرویم ؟ آیا به فرض محال گیرم که حق با آنهاست . آیا حق دارند هرکاری بکنند؟ ایا این رسم دینداری و اسلام ناب محمدی است؟ این است آموزه های دینی یک دولت اسلامی؟ با باتوم بر فرق جوانان معترض کوبیدن در کدام توضیح المسایل است؟ تجاوز در زندان در کدام درس خارج حوزه قرار دارد؟ بردن ابروی مردم از کدامین آموزشهای مسلمانی است؟ کدام دولت غیرمسلمان به غیر از اسراییل غاصب نماز جمعه را هدف حمله قرار داد؟ در کجا دیده اید که بعد از نماز جمعه با گاز اشک آور پذیرایی شوید؟ این است دین اسلام ناب محمدی؟ این دین ارزانی خودتان . ما همان شیعه علی هستیم و بس. "" به نظر من (( درویش خود کرده را تدب

سیب

در جواب این پیام زیر: "" نمیدانم میدانید دیکتاتوری استالینی یعنی چه؟ میدانید حکومت کا گ ب در شوروی کمونیستی یعنی چه؟ نمیدانم سرنوشت پینوشه در شیلی را خوانده اید؟ زدند و کشتند و زندانی کردند و این اواخر خبر وحشتناک تجاوز به نوجوانان و جوانان این مرز و بوم توسط قوم لوط که ناجوانمردانه پشت خرمنی از ریش دم از مسلمانی میزنند و در خلوت آن میکنند که اسراییلیهای غاصب با فلسطینیهای مظلوم نکرده و نمیکنند. به کجا میرویم ؟ آیا به فرض محال گیرم که حق با آنهاست . آیا حق دارند هرکاری بکنند؟ ایا این رسم دینداری و اسلام ناب محمدی است؟ این است آموزه های دینی یک دولت اسلامی؟ با باتوم بر فرق جوانان معترض کوبیدن در کدام توضیح المسایل است؟ تجاوز در زندان در کدام درس خارج حوزه قرار دارد؟ بردن ابروی مردم از کدامین آموزشهای مسلمانی است؟ کدام دولت غیرمسلمان به غیر از اسراییل غاصب نماز جمعه را هدف حمله قرار داد؟ در کجا دیده اید که بعد از نماز جمعه با گاز اشک آور پذیرایی شوید؟ این است دین اسلام ناب محمدی؟ این دین ارزانی خودتان . ما همان شیعه علی هستیم و بس. "" به نظر من (( درویش خود کرده را تدب

سیب

در جواب این پیام زیر: "" نمیدانم میدانید دیکتاتوری استالینی یعنی چه؟ میدانید حکومت کا گ ب در شوروی کمونیستی یعنی چه؟ نمیدانم سرنوشت پینوشه در شیلی را خوانده اید؟ زدند و کشتند و زندانی کردند و این اواخر خبر وحشتناک تجاوز به نوجوانان و جوانان این مرز و بوم توسط قوم لوط که ناجوانمردانه پشت خرمنی از ریش دم از مسلمانی میزنند و در خلوت آن میکنند که اسراییلیهای غاصب با فلسطینیهای مظلوم نکرده و نمیکنند. به کجا میرویم ؟ آیا به فرض محال گیرم که حق با آنهاست . آیا حق دارند هرکاری بکنند؟ ایا این رسم دینداری و اسلام ناب محمدی است؟ این است آموزه های دینی یک دولت اسلامی؟ با باتوم بر فرق جوانان معترض کوبیدن در کدام توضیح المسایل است؟ تجاوز در زندان در کدام درس خارج حوزه قرار دارد؟ بردن ابروی مردم از کدامین آموزشهای مسلمانی است؟ کدام دولت غیرمسلمان به غیر از اسراییل غاصب نماز جمعه را هدف حمله قرار داد؟ در کجا دیده اید که بعد از نماز جمعه با گاز اشک آور پذیرایی شوید؟ این است دین اسلام ناب محمدی؟ این دین ارزانی خودتان . ما همان شیعه علی هستیم و بس. "" به نظر من (( درویش خود کرده را تدب

صادق

رنگ سبز موسوي و كارهايي كه كرد بيشتر شبيه مسجد ضرار است خصوصا اون نماز جمعه مختلط و با شكوهتان!

سبز تر از همیشه

صادق !! مسجد ضرار آنجاست که به نوجوانان این مرز و بوم با وقاحت و به اسم اسلام خود ساخته اتان تجاوز کردید و در ولایت خودتان را ذوب کردید . مسجد ضرار آنجاست که اسیران دربندتان را کشتید و جنازه هایشان را به چند میلیون به خانواده هایشان فروختید و از جنازه هایشان هم ترسیدید و اجازه ختم هم ندادید. مسجد ضرار آنجاست که دین را مصادره کرد ه ایدبرای خودتان و دیگران را لایق دین ساختگی اتان که نه نشان از علی دارد و نه حسین ندانستید. ساکنین مسجد ضرار شمایید که روی اشغالگران صهیونیست را در شکنجه کردن سفید کردید و باتوم محوری و باتوم ورزی را دینتان کردید . شما قوم لوط و ثمود هستید شما خوارج دوران که بر علی یورش بردید . زیاده خواهان و عاشقان قدرت تکیه زده بر خون جوانان ما شمایید. باز هم بگویم ؟ دین ساختگیتان گوساله پرستان سامری مال خودتان همه اش مال خودتان و بزرگانتان ! صادق تو کاذبی کاذب !!

موج سبز

اين عكسها همان هايي است كه در سايت گرداب (متعلق به بخش سايبر سپاه) هم آورده شده و از مردم خواسته اند كه اين قهرمانان واقعي را شناسايي و به سپاه معرفي كنند تا حال اينها را هم جا بياورند مثل آنهايي كه در قبرهاي بي نام و نشان دفن كرده اند . اف بر هيئت امناي مسجدي كه در آن جاسوسي و دشمني با مردم بي دفاع تشويق و ترويج مي شود. نمازي كه در اين مسجد خوانده شود تا سقف مسجد هم بالا نمي رود و مستقيم برمي گردد روي سر امام جماعت و پس نمازهاي او [نیشخند]

HASAN

از متجاوزین در زندانها هم عکس میگرفتید تا ببینیم کدام سزوار پی گیری هستند

HASAN

اف برشما و دینتان که هر چه ملت میکشد از رفتار افرادی است مانند شماکه به هیچ صراطی مستقیم نمیشوید

حسن

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارش

خوب بود