هندوانه های دربسته ...!

"هندوانه های دربسته" این شاید واضح ترین توصیف برای بسیاری از رجال سیاسی ایران باشد که عطش ریاست جمهوری دارند، خروجی "هندوانه های دربسته"  احساسات گرایی، توهم ورزی در سیاست، دوری از مقیاس های واقعی اداره کشور،عوام زدگی و حتی خواص زدگی است.


حلقه مفقود سیاست ایرانی؛ منصبی میان نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری
ساختار غیر ملی و جناحی منصب "نمایندگی مجلس" و  البته کمبود اختیارات و ...باعث شده است این منصب  در سیاست ایرانی،   سکوی مناسبی برای پرتاب به حلقه های بالاتر قدرت و مسئولیت نشود و این یک آفت در سیاست ایرانی است.

 سئوال روشنگر در این خصوص که می تواند بخش عمده ای از جواب باشد، این است: موفق ترین و کارآمدترین نمایندگان مجلس ایران در طول دهه های گذشته اکنون کجا ایستاده اند؟ چه نقشی دارند؟ چه تاثیری دارند؟

واقعیت این است که حلقه مفقوده در سیاست ایرانی حلقه ای است بین نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری، کسانی که قد و قامت شان از نمایندگی بالاتر است و از ریاست جمهوری کمتر، باید "جایی" باشد که آزمون بدهند، تیم ورزی کنند، "حکومت" کنند، شاید استاندارهایی با اختیارات ویژه و رای مستقیم مردم.

به تعبیر دیگر در ایران امروز با کمبود "منصب سیاسی" مواجه هستیم و همین است که بسیاری از رجال سیاسی و شخصیت ها در مناصب غیرسیاسی به دنبال فعالیت زیرزمینی سیاسی هستند و از امکانات عمومی و بیت المال برای "فعالیت سیاسی" استفاده می کنند.

"کارنامه روشن" و "ایجاد مقیاس ها و قضاوت های مملوس" می تواند مهمترین خروجی این سامانه سیاسی برای مردم و رای دهندگان و حتی ساختار سیاسی کشور باشد.

/ 3 نظر / 113 بازدید
hamed

کلیپی از زندگی گیتاریست شیعه مقیم آمریکا جاناتان یوسف علی رو گیتارش نوشته یا حسین http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7203

ali

دویپینگ معرفتی،نماهنگی زیبا از صحبتهای استاد رائفی پور درباره دفاع مقدس http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7276