# بنی_صدر

ابوالحسن و علی بنی صدر، هردو جانسوزند ولی این کجا و آن کجا؟!

   چندروز پیش رفته بودم مدرسه سپهسالار(مدرسه عالی شهید مطهری فعلی) که مدتها است با شنیدن نامش به جای اینکه یاد صدراعظم ... ادامه مطلب
/ 52 نظر / 302 بازدید