# شهروند

.شهروند عزیز! سلولهایت را برای سیستم کردن دوست داریم!

 شهروند محترم! با سلام ، به مرکز ساماندهی فیزیولوژیکی-ایدئولوژیکی شماره 513 خوش آمدید، لازم است بدانید شما در طول ساماندهی، مطلقا دردی نخواهید داشت ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 93 بازدید