# مشایی

"بورکراسی مهرورزانه دولت نهم"، تخلیه خانه مدیران برای مسافران نوروزی

یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیشکی نبود، ‌یک اسفندیاری بود،‌رحیم مشایی! این اسفندیار رئیس سازمان میراث فرهنگی و ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 30 بازدید