# پخش_زنده

استاد کردن سیستم سفرهای استانی به خبرنگاران+ شوخی با پخش زنده شبکه 3

-۵ شنبه رفتیم نهاد ریاست جمهوری(ساختمان کوثر) تا هدیه رئیس جمهور رو به مناسب روز خبرنگار دریافت کتیم، ‌نکته جالب این بود که خبرگزاری ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 39 بازدید